• 31 maja 2024

W dzisiejszych czasach społeczeństwo europejskie stanęło w obliczu problemów, które powinny być rozwiązane nie tylko na poziomie regionalnym, ale również ogólnoeuropejskim. Ogromna fala imigrantów z Azji i Afryki oraz ich integracja ze społeczeństwem europejskim, konflikty międzynarodowe, przypadki rasizmu itp. są problemami, które należy jak najszybciej rozwiązać, ponieważ mają one negatywny wpływ na społeczeństwo europejskie, gospodarkę i dobrobyt. W wyniku tej sytuacji organizacje neofaszystowskie stają się coraz bardziej popularne, co wpływa na europejską politykę regionalną, a w przyszłości może mieć jeszcze większy wpływ.

Człowiek nie może żyć w izolacji. Tak samo jest z kulturami świata. Globalizacja wręcz sprzyja interakcjom między ludźmi i kulturami. Ludzie są otwarci na wszystko, co nowe, a także na nowe kultury i tradycje. Jednocześnie są gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.

W dzisiejszych czasach rozwój stosunków międzykulturowych odbywa się w kontekście turystyki, sportu, kontaktów osobistych itp. Ponadto, zmiany polityczne i ekonomiczne na świecie doprowadziły do masowej migracji ludzi, ich mieszania się i innych interakcji. W wyniku tego coraz więcej ludzi pokonuje bariery kulturowe i musi asymilować się z innymi kulturami, co częściowo zaciera różnice kulturowe. Ludzie zaczynają obchodzić święta innych krajów, zmieniają swoje preferencje żywieniowe, itp. Interakcje pomiędzy ludźmi różnych kultur stanowią proces komunikacji i relacji międzykulturowych. Takie programy i inicjatywy jak Work Programme 2016-2017 Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and Reflective Societies pomagają złagodzić proces relacji międzykulturowych i asymilacji imigrantów. Pomagają również rozwiązać listę problemów społecznych związanych z migracją i interakcjami kulturowymi.

Podsumowując, ludzie powinni być bardziej otwarci i tolerancyjni wobec innych, aby zapobiec różnym problemom społecznym i sprawić, by przedstawicielom różnych kultur żyło się wygodniej w jednym kraju. W dobie globalizacji ludzie powinni traktować wszystkie narodowości jednakowo i nie powinno być żadnych śladów rasizmu i kwestii religijnych. Globalnym zadaniem, jakie stoi przed Unią Europejską, jest zbudowanie międzynarodowego społeczeństwa, w którym przedstawiciele wszystkich kultur, narodowości i wyznań będą mieli równe prawa i możliwości.

Top