• 13 czerwca 2024

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wystartował nabór do działania PROW 9, który umożliwia pozyskanie dotacji na tworzenie nowych grup i organizacji producentów rolnych. Nabór do konkursu rozpoczął się 30 września i potrwa do 28 listopada 2016 r.

W ramach działania, wsparcie będzie wypłacane przez okres pierwszych 5 lat w formie rocznych płatności stanowiących procentowy ryczałt od wartości przychodów netto. Z każdym kolejnym rokiem procent ten będzie mniejszy – w pierwszym roku będzie on mógł wynieść 10%, natomiast już w piątym roku 4% - przy założeniu, że w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy będzie można uzyskać wsparcie w maksymalnej kwocie do 100 tys. EUR.

Wsparcie uzyskane w ramach działania będzie można przeznaczyć m.in. na: dostosowanie procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wprowadzenie towarów do obrotu i ich przygotowanie do sprzedaży, a także na rozwój umiejętności biznesowych i marketingowych oraz na organizację i ułatwienie procesów wprowadzania innowacji.

Dotacja w ramach działania będzie przysługiwać grupom składającym się wyłącznie z osób fizycznych, które zadeklarują realizację założeń określonych w biznesplanie w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Ze wsparcia w konkursie będą mogły skorzystać wyłącznie nowe grupy i organizacje producentów (prowadzące działalność najwcześniej od dnia 1 stycznia 2014 r.)

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach ww. działania zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami nt. konkursu dostępnych w fiszce konkursowej: PROW 9 fiszka archiwalna. Nowa fiszka pojawi się zaraz po ogłoszeniu kolejnego konkursu, które planowane jest w II kwartale 2017 r. 

Top