• 13 czerwca 2024

Pomoc finansowa pochodząca z funduszy unijnych, będzie kontynuowana także w latach 2014-202. Przewidziane jest przy tym to, że zostanie ona skierowana aż do sześciu krajowych programów operacyjnych. Jednocześnie, podobnie jak miało to miejsce w minionej perspektywie, na szczególne wsparcie mogą liczyć mieszkańcy sześciu województw Polski Wschodniej.

Każdy program operacyjny jest nieco inny, każdy też określa, na jakie przedsięwzięcia będzie nam udzielane wsparcie finansowe. Te same programy wskazują też podmioty, które mogą starać się o dotacje. Podmioty, które są zainteresowane tym, czy fundusze unijne mogą zmienić ich sposób funkcjonowania, powinny zaznajomić się z konkretnymi programami pomocowymi.

Pierwszym z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. To zresztą program ciekawy już choćby dlatego, że jest największym programem pomocowym w historii UE, dla którego charakterystyczne jest to, że realizuje się go jedynie na obszarze jednego państwa. W tym przypadku wielkość unijnego wsparcia może imponować, wynosi bowiem niemal 28 miliardów euro.

dotacje unijne

Kolejnym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jego beneficjentami są podmioty, które myślą o realizowaniu innowacyjnych projektów poświęconych zarówno badaniom, jak i rozwojowi, choć program obejmuje też wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii i wspiera te inwestycje, o których wiadomo, że mają szczególnie duże znaczenie dla gospodarki.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest sposobem odpowiedzi na te wyzwania, jakie są związane ze strategią Europa 2020. Realizacja programu pozwala na uczynienie z kontynentu europejskiego miejsca bardziej atrakcyjnego wówczas, gdy w grę wchodzi lokowanie inwestycji, a także samo podejmowanie pracy i rozwijanie wiedzy. Strategia, w połączeniu z polityką spójności, przewiduje rozwój tak kapitału ludzkiego, jak i społecznego. Nawiązuje także do wspierania odpowiedniej polityki demograficznej.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest Program Rozwój Polski Wschodniej. To właśnie w jego ramach realizowane są te projekty, o których wiadomo, że mają kluczowe znaczenie właśnie dla rozwoju tego regionu. Tu szczególnie wspierane mają być te projekty, które odwołują się do infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą, a także modernizację systemów komunikacyjnych tak na poziomie miejskim, jak i regionalnym.

Ostatnim z wymienionych programów jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Tu realizowane są te projekty, dzięki którym rośnie tempo cyfryzacji naszego kraju.

Top