• 21 kwietnia 2024

Korzyści płynące z druku 3D nigdy nie były wątpliwe. Zmienił on drastycznie sposób prowadzenia biznesu przez wiele firm. Jest to z pewnością opłacalna inwestycja. Ale opłacalność, którą przynosi, nie jest jedynym powodem, dla którego technologia ta stała się tak popularna w dzisiejszych czasach. Jest ona zapowiadana jako lepsza alternatywa dla tradycyjnej produkcji, ponieważ jest to bardziej przyjazna środowisku i zrównoważona metoda produkcji.

Ale czy tak jest naprawdę? Zrównoważony rozwój ma trzy kardynalne zasady - zredukuj, użyj ponownie i poddaj recyklingowi. Jeśli druk 3D ma być uważany za zrównoważoną metodę produkcji, powinien być w stanie przestrzegać tych trzech reguł.

Redukcja

Celem trzech R zrównoważonego rozwoju jest zapobieganie powstawaniu odpadów i ochrona zasobów naturalnych. Pierwsze R, Reduce, oznacza wykorzystanie mniejszej ilości zasobów do produkcji, transportu i utylizacji produktów. Te działania z kolei pomagają zminimalizować ilość nowych zasobów, które będą wykorzystywane.

Druk 3D redukuje odpady

Tradycyjne metody produkcji polegają na wycinaniu z masywnego bloku materiału, aby uformować produkt, podobnie jak rzeźbiarz tworzy sztukę. Oczywiście, istnieje wiele odpadów wytwarzanych przez tę metodę. W rzeczywistości, odpady materiałowe często sięgają ponad 50% materiału wyjściowego.

Produkcja addytywna, czyli druk 3D, polega na budowaniu obiektu warstwa po warstwie. Nie zużywa się przy tym więcej materiału niż potrzeba. Dlatego nie produkuje tak dużo odpadów jak tradycyjne metody produkcji - około 70% do 90% mniej odpadów w porównaniu do produkcji CNC lub formowania wtryskowego. Innym powodem, dla którego ta technologia produkuje mniej odpadów jest fakt, że większość procesu projektowania odbywa się przy użyciu oprogramowania symulacyjnego, co oznacza, że powstaje mniej prototypów i mniej odpadów.

Nie oznacza to jednak, że druk 3D w ogóle nie produkuje odpadów. Istnieją pewne przypadki, w których tak jest:

  • Po pierwsze, istnieją projekty, które wymagają wydrukowania struktur wspierających, które zapobiegną deformacji części podczas procesu. Po zakończeniu drukowania, te struktury podporowe zostaną usunięte, stając się odpadem. Ilość ta jest minimalna, ale nadal musi być brana pod uwagę. To samo dotyczy post-processingu.
  • Innym przypadkiem, w którym druk 3D może generować odpady są nieudane części. Twój pierwszy wydruk nie okaże się idealny od samego początku. Stworzenie udanego projektu druku 3D może być wyzwaniem dla początkujących, co może skutkować nieudanymi wydrukami zanim osiągniesz właściwy efekt. Można tego uniknąć używając zaawansowanego oprogramowania symulacyjnego. Ale jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, może lepiej dla środowiska (i Twojej kieszeni) będzie pozostawić drukowanie ekspertom, takim jak usługi druku 3D online.

Druk 3D redukuje emisje

Nie chodzi tylko o ilość odpadów, która jest redukowana poprzez wykorzystanie druku 3D jako metody produkcji. To również ilość emisji CO2.

W rzeczywistości, zgodnie z przełomowym badaniem przeprowadzonym w 2014 r., ta przełomowa technologia zmniejszy ilość emisji aż o 5% do 2025 r. Istnieje kilka powodów, dla których druk 3D może tego dokonać.

Po pierwsze, druk 3D eliminuje potrzebę transportowania i przechowywania produktów. Firmy nie będą potrzebowały ciężarówek jeżdżących po stanach, aby transportować części, ponieważ mogą je produkować na miejscu.

Ponadto, druk 3D jest bardziej wydajnym procesem produkcyjnym niż większość konwencjonalnych metod wytwarzania. Zużywa mniej energii do wytworzenia produktów, zwłaszcza gdy projekt został zoptymalizowany.

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie definiuje się jako użycie materiałów więcej niż jeden raz w ich oryginalnej formie, zamiast wyrzucania ich po jednym użyciu. Poprzez ponowne wykorzystanie materiałów, zapobiegamy zużyciu nowych zasobów, zapewniając jednocześnie, że stare materiały nie trafiają do strumienia odpadów.

Druk 3D ponownie wykorzystuje materiały

Druk 3D jest procesem produkcyjnym, który jest w stanie ponownie wykorzystać niektóre materiały, takie jak tworzywa termoplastyczne. Wiele z produkowanych plastikowych filamentów pochodzi z recyklingu.

To jednak nie wszystko. Badania wykazały, że proszki metali, które pozostają nieroztopione po procesie drukowania mogą być ponownie wykorzystane w przyszłych projektach. Pozostały proszek metalowy musi być jedynie przesiany, a następnie zmieszany z nowym, niewykorzystanym proszkiem, aby ponownie stał się zdatny do użytku. To nie tylko sprawia, że druk 3D jest bardziej zrównoważony, ale także czyni proces bardziej ekonomicznym, ponieważ proszki metali nie są tanie.

Recykling

Recykling to po prostu wykorzystanie odpadów, zmiana ich pierwotnej formy i stworzenie z nich nowych produktów. Podczas gdy recykling wymaga energii, zapobiega on zużyciu nowych zasobów, jednocześnie powstrzymując stare materiały przed trafieniem do strumienia odpadów.

Druk 3D poddaje materiały recyklingowi

Czy wiesz, że możesz przetworzyć swoje niepowodzenia w druku 3D na materiały dla swoich przyszłych projektów? Recykler filamentów do drukarek 3D rozbije Twoje nieudane wydruki na kawałki przed stopieniem ich i przepchnięciem przez otwór. Ciekły plastik jest schładzany przed zwinięciem w szpulę. Możesz również użyć ekstrudera do filamentów - maszyny, która topi zmiażdżone resztki druku 3D tworząc nowe filamenty.

Innym sposobem na recykling materiałów do druku 3D jest użycie specjalnego ekstrudera, który możesz dołączyć do swojej drukarki 3D. Ten element wyposażenia pozwoli Ci na bezpośrednie wykorzystanie przetworzonych kawałków plastiku do drukowania.

Podsumowanie

Druk 3D nie jest w żadnym wypadku magicznym lekarstwem na bolączki naszego środowiska. Nie jest też procesem idealnym. Wciąż może produkować odpady i zużywać ogromne ilości energii. Jednakże, w porównaniu do tradycyjnych metod produkcji, jest bardziej wydajny i oszczędza więcej zasobów niż zużywa. Choć nie jest to do końca "zielona" technologia, zbliża się do wprowadzenia zmian w świecie zmierzającym w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej: http://dotacjezunii.com.pl

Top