• 15 lipca 2024

Komisja Europejska jest zdecydowana działać na rzecz zmniejszenia nierówności płci w sektorach zawodowych poprzez niwelowanie istniejących różnic między płciami. W związku z tym programy finansowania i Europejskie Obszary Badawcze (ERA), powiązane z obszarem badań i innowacji, zreformowały swoje priorytety.

Horyzont Europa jako instrument zmniejszania nierówności płci

Horyzont Europa, kluczowy program finansowania badań i innowacji, na nowo zdefiniował swoje zasady. Wprowadzono uzupełnienia dotyczące następujących kwestii:

  • Rozszerzono kryteria kwalifikowalności. W szczególności, w niektórych przypadkach europejskich podmiotów prawnych i krajów stowarzyszonych, konieczne jest uwzględnienie Planu Równości Płci (GEP).
  • Dodatkowym wymogiem jest uwzględnienie aspektu związanego z płcią, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to inaczej określone. Aby wzmocnić wymiar płci, zapewnione zostaną narzędzia odpowiadające płci, płci oraz w ramach analizy intersekcjonalnej.
  • Kolejnym celem, jaki należy osiągnąć, jest przywrócenie równowagi pod względem składu płci w grupach związanych z programem "Horyzont Europa".

Dodatkowe akty dotyczące szczególnego finansowania będą koncentrować się na następujących kwestiach:

  • Filar II klaster 2 tematyczny, który obraca się wokół kultury, kreatywności i społeczeństwa integracyjnego.
  • Kształtowanie polityki równości płci, która sprzyja spektrum szerszego uczestnictwa i wzmocnieniu programu ERA.
  • Wreszcie, zachęcanie kobiet do innowacji poprzez III filar programu Horyzont Europa i Europejską Radę Innowacji (EIC).

Dodatki w europejskich obszarach badawczych

Plan działania ERA, w celu przekształcenia europejskiego rynku badań, innowacji i technologii, zawiera następujące cele:

  • Wspieranie równości płci w zawodach naukowych.
  • Osiągnięcie równowagi pod względem składu płci na stanowiskach decyzyjnych.
  • Wzmocnienie badań i innowacji poprzez uwzględnienie aspektu płci.

Wszystkie priorytety przekrojowe mają na celu zmniejszenie nierówności płci. Długoterminowym i mniej zauważalnym skutkiem tej inicjatywy będzie jednak poszerzenie granic badań, a co za tym idzie - podniesienie ich jakości.

Dodatkowe działania, związane z tym celem, to zbadanie wpływu COVID-19 w odniesieniu do płci; stworzenie sprawozdania She Figures, dokumentującego istniejące warunki w całej Europie. Wreszcie, Komisja zapewnia pośrednie wsparcie dla sieci badawczych, których działalność jest związana z płcią.

iED jest aktywnym orędownikiem tendencji, które sprzyjają wdrażaniu parytetu płci. W związku z tym, jego udział w inicjatywach promujących równowagę płci w życiu zawodowym jest nieunikniony. Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w licznych projektach europejskich, które mają tę samą misję. Jeśli chciałbyś współpracować z nami i przyczynić się do osiągnięcia tego celu, możesz skontaktować się z naszym zespołem w celu uzyskania dalszych informacji.

Top