• 15 lipca 2024

W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii nastąpiła zmiana w gospodarce, polegająca na przejściu od działań opartych na wiedzy do kreatywności, innowacji, przedsiębiorczości i wyobraźni(Fillis & Rentschler 2010). W wyniku tego rozwoju, przedsiębiorczość i zakładanie własnych firm jest coraz bardziej atrakcyjną perspektywą dla wielu osób, z dużą ilością wsparcia, aby zapewnić nowym firmom sukces. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie przedsiębiorstw powstałych w Wielkiej Brytanii - w 2015 roku rozpoczęto ich ponad 608 tysięcy, co stanowi rekordowy wzrost z 581 tysięcy w roku poprzednim (Yoshioka 2016). Wzrost ten utrzymuje się z roku na rok, co sugeruje, że jest to faktycznie długoterminowa zmiana kulturowa, a nie krótkoterminowa reakcja na kryzys finansowy z połowy lat 2000.

Przedsiębiorczość definiuje się jako: proces tworzenia wartości dla społeczności biznesowych i społecznych poprzez łączenie unikalnych kombinacji zasobów publicznych i prywatnych w celu wykorzystania możliwości ekonomicznych, społecznych lub kulturowych w środowisku zmian(FIllis & Rentschler 2010). W związku z tym przedsiębiorczość może być w rzeczywistości rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia lub nawet pracą w ramach istniejącej organizacji w celu stworzenia zmiany lub dodania wartości. Od menedżerów tradycyjnie wymaga się posiadania szeregu ogólnych umiejętności, takich jak komunikacja, praca w zespole i przywództwo, jednak ta zmiana kulturowa wymaga od nich dostosowania się i stania się "intraprzedsiębiorcami".

Ale jakiego rodzaju umiejętności są potrzebne, aby zostać przedsiębiorcą lub intraprzedsiębiorcą? Przeprowadzono wiele badań dotyczących umiejętności, jakie posiadają przedsiębiorcy, jednak w tym artykule skupimy się na 3 umiejętnościach, które wydają się cropping up. Są to:

  1. Kreatywność

W kontekście przedsiębiorczości, kreatywność to zdolność do tworzenia nowych pomysłów lub produktów, lub znajdowania kreatywnych rozwiązań problemów. Innowacja jest rozszerzeniem tego, w którym pomysł/produkt/rozwiązanie jest następnie wdrażany(Duening 2010). Twórcze myślenie jest również ściśle związane z rozwiązywaniem problemów(Isaksen 1995). Kreatywność i innowacyjność są niezbędnymi elementami przedsiębiorczości, ze względu na fakt, że sama rola polega na wprowadzaniu na rynek nowych produktów lub pomysłów. Kreatywne rozwiązania nie muszą być jednak skomplikowane, szczególnie w dziedzinie biznesu, gdzie proste odpowiedzi mogą zaowocować sukcesem organizacji(Fillis & Rentschler 2006).

  • Zarządzanie ryzykiem

Jest to umiejętność mierzenia kosztów decyzji w porównaniu do potencjalnej nagrody. W kontekście przedsiębiorczości jest to umiejętność minimalizowania ryzyka związanego z określonym przedsięwzięciem, przy jednoczesnym braku konieczności całkowitego wyeliminowania ryzyka. Dodatkowo należy zauważyć, że nie oznacza ona unikania ryzyka, a jedynie jego minimalizację(Duening 2010). Jest to niezwykle ważna umiejętność, którą powinien posiadać przedsiębiorca. Wynika to z faktu, że działalność przedsiębiorców jest z natury ryzykowna i często mają oni dostęp do mniejszych zasobów niż duże międzynarodowe korporacje. Istnieje powszechne błędne przekonanie, że przedsiębiorcy są notorycznymi ryzykantami, a można to przypisać liczbie głośnych przedsiębiorców, którzy przekroczyli średnią tolerancję ryzyka. Jednak częstotliwość podejmowania ryzyka wśród przedsiębiorców jest w rzeczywistości taka sama jak w populacji ogólnej(Duening 2010). Ich przewagą jest natomiast umiejętność minimalizowania ryzyka.

  • Rozpoznawanie możliwości

Rozpoznawanieokazji może być również opisane jako rozpoznawanie wzorców. Jest to proces, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą postrzegać złożone wydarzenia jako możliwe do zidentyfikowania wzory(Baron 2006). Mogą to być pozornie niepowiązane wydarzenia, których inni nie dostrzegli. Umiejętność rozpoznawania wzorców jest często kluczowym krokiem wstępnym dla przedsiębiorcy próbującego zidentyfikować nową okazję biznesową(Baron 2006).

Kluczem do rozwoju umiejętności rozpoznawania wzorców nie jest po prostu bycie czujnym na okazje lub wydarzenia, które aktywnie poszukują okazji. Zamiast tego, ważniejsze jest zapewnienie, że poszukiwania odbywają się w najlepszych miejscach i w najlepszy sposób(Baron 2006). Na przykład, może to obejmować identyfikację zmian w technologii, demografii, rynkach lub innych czynników, które odgrywają znaczącą rolę w sukcesie większości przedsiębiorstw. Jako przykład, stwierdzono, że przedsiębiorcy z Chicago area Entrepreneurship Hall of Fame częściej identyfikują możliwości poprzez aktywne poszukiwanie bardziej unikalnych źródeł, takich jak kontakty osobiste i specjalistyczne publikacje(Hills & Schrader 1998).

Dodatkowo ważne jest, aby informacje były zbierane w obszarach wcześniejszej wiedzy. Stwierdzono, że wcześniejsza wiedza na temat potrzeb klientów i zaspokojenia tych potrzeb, znacznie zwiększa zdolność przedsiębiorcy do tworzenia potencjalnie wartościowych pomysłów biznesowych (Shane 2000). Aby pomóc rozwinąć tę umiejętność, pomocne może być również uzyskanie wglądu innych osób, aby odkryć, jakie trendy i rozwój ich zdaniem mogą mieć miejsce w danej branży(Hills & Schrader 1998). Dodatkowo, możliwe jest, że dwie lub więcej osób może mieć poszczególne części informacji i dopiero razem "łączą kropki" i zaczynają dostrzegać wzór lub okazję.

Umiejętności przedsiębiorcze są przydatne dla każdego, kto chce założyć własną firmę, ale także dla osób pracujących w istniejących organizacjach. Obecna gospodarka wymaga zdolności adaptacyjnych, aby odnieść sukces, a zestaw umiejętności przedsiębiorczych może je zapewnić. Przedsiębiorcy powinni zastanowić się, w jaki sposób mogą sami rozwijać te umiejętności, a menedżerowie powinni rozważyć, w jaki sposób mogą budować i ułatwiać środowisko pracy, które pozwoli im i ich zespołom uwolnić ich potencjał.

Top