• 30 maja 2024

Projekt „Obywatel” ma się stać małą rewolucją w kwestii profesjonalnej obsługi klienta pojawiającego się w urzędzie. Jego sprawy mają być załatwiane przede wszystkim szybciej, skuteczniej i w mniej konfliktowej atmosferze. Zmienić się ma przede wszystkim komunikacja na linii urzędnik-obywatel, co do tej pory było polem problematycznym. W założeniu chodzi o to, by informacje przekazywane przez urzędników stały się bardziej zrozumiałe dla ich odbiorców. Sam program jest dość skomplikowany, ponieważ składa się na niego portal, infolinia oraz specjalny podręcznik dla urzędników.

Informacje w sieci

Ogromne znaczenie w nowym systemie ma strona internetowa obywatel.gov.pl, za pomocą której możliwe będzie teraz pobieranie wszelkiego rodzaju wzorów dokumentów oraz zorientowanie się, jak załatwić ponad 100 najpopularniejszych spraw załatwianych w urzędach. Chodzi między innymi o takie kwestie, jak na przykład meldunki, śluby i rozwody, występowanie o różnego rodzaju świadczenia, kwestie związane z podatkami, a nawet ze służbą wojskową.

Serwis został sfinansowany ze środków unijnych. Na jego stworzenie i prowadzenie przeznaczono blisko ćwierć miliarda złotych.

Kontakt telefoniczny

Jeszcze nie wszyscy użytkownicy urzędów korzystają z Internetu, więc możliwe jest też zadzwonienie do odpowiedniej osoby. „Informacja dla Obywateli” to specjalna infolinia, na której można załatwić interesujące nas sprawy. Na razie infolinia działa tylko w niektórych urzędach, ale za niedługo ma objąć wszystkie województwa i ważniejsze urzędy. Na dzień dzisiejszy najlepszym adresem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, którego infolinia jest w stanie zaoferować nam najszersze informacje z zakresu praktycznie wszystkich ważnych spraw.

Komunikacja

Żeby komunikaty wysyłane przez urzędników zostały dobrze zrozumiane, konieczne jest ich odpowiednie podanie do obywateli. Z tego względu urzędnicy zostaną wysłani na odpowiednie szkolenia, w ramach których zostaną oni nauczeni, w jaki sposób wypowiadać się w pismach do obywateli tak, by obywatel wiedział, o co chodzi. Chodzi tutaj przede wszystkim o uproszczenie języka. Drugi etap szkolenia skupiać się będzie na tym, by urzędnicy lepiej rozumieli swoich klientów.

Top