• 31 maja 2024

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to jeden z najciekawszych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania w nim opisane mają na celu przyczynienie się do tego, że przedsiębiorstwa z naszego kraju staną się bardziej innowacyjne. W przekonaniu twórców będzie to możliwe przede wszystkim wówczas, gdy firmy zdecydują się na praktyczne wykorzystywanie wniosków płynących z prac B+R w działalności gospodarczej, jaką prowadzą.

Pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która zdecydowała się na wprowadzenie rynkowego systemu wsparcia przyczyniającego się do tego, że formalności zostały ograniczone do minimum, okazała się NCBR. Odważne działania przyczyniły się także do tego, że wymiernie skrócił się czas niezbędny do wydania interesującej nas decyzji. W kwietniu 2014 po raz pierwszy ogłoszono zresztą wyniki konkursu prowadzonego właśnie w nowej formule. Właśnie w czasie jego trwania zdecydowano się na wybranie aż 115 projektów, które dotyczyły średnich i wysokich technologii i które doczekały się wsparcia.

przemysł / osoba korzystająca ze szlifierki katowej

Nowe możliwości zyskały sobie miano „szybkiej ścieżki” i dziś wiadomo już, że konkursy organizowane w jej ramach będą kierowane do przedsiębiorców z mikro, małymi i średnimi firmami. Oczywiście, nie każdy projekt może liczyć na dofinansowanie. Te jest przewidziane dla tych z nich, które mają realizować badania przemysłowe i prace rozwojowe poświęcone rozwiązaniom technologicznym, a w dalszej kolejności także produktami, które służą do tego, aby prowadzić działalność gospodarczą.

O tym, że program jest atrakcyjny, przekonuje nas wiele aspektów z nim związanych. Nie bez znaczenia jest więc choćby to, że do wydania są niemal dwa miliardy euro, co jest imponującą kwotą. NCBR zapowiada zresztą także konkursy, w których będą mogli brać udział duzi przedsiębiorcy, o wsparciu będą też mogli myśleć autorzy start-upów. Ponownie mamy do czynienia z programami podzielonymi na województwa, warto więc zainteresować się dyspozycją środków w naszym regionie.

Top