• 31 maja 2024

Celem tego narzędzia jest pomoc ludziom w wyborze odpowiedniego dla nich kursu dokształcającego, ze szczególnym uwzględnieniem jego jakości. Oprócz tego podawane są dodatkowe informacje na takie tematy, jak możliwości finansowania, doradztwo, prawa i ochrona konsumenta.

Do wyboru jest kilka kategorii, takich jak

  • Edukacja dorosłych
  • Poradnictwo
  • Finansowanie
  • Ochrona prawna
  • Dalsze kształcenie dla kobiet
  • E-Learning

Wybierając opcję "Mein optimaler Kurs" (Mój idealny kurs), można wprowadzić preferencje, takie jak cena/usługa, kwalifikacje trenera itp. Następnie wyświetlane są wyniki, które odpowiadają tym preferencjom.

  • Szczegółowy i dokładny katalog kryteriów (wraz z instrukcjami dla użytkownika zamieszczonymi na stronie internetowej).
  • Oferowane są również istotne informacje dotyczące uczenia się i doświadczeń osób dorosłych (w tym odpowiednie linki na stronie internetowej).
  • stronie internetowej).
  • W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dostępne jest także forum.

Strona internetowa: www.checklist-weiterbildung.at


Projekt Prometheus wychodzi naprzeciw potrzebie uwzględnienia tych wyzwań przez doradców zawodowych i osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, a także stara się pomóc w lepszym dostosowaniu procesu doradztwa do potrzeb i postaw nowego pokolenia cyfrowych tubylców poprzez udostępnienie platformy internetowej z możliwościami nawiązywania kontaktów oraz oferowanie repozytorium najlepszych praktyk oraz przewodników i zestawów narzędzi online dla doradców.

Książka 100+ Najlepsze Praktyki Oświecenia zawiera 100 najlepszych i innowacyjnych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa z 5 krajów europejskich: Grecji, Bułgarii, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest to wirtualna biblioteka zawierająca informacje o najlepszych praktykach, opis praktyk, linki do ich autorów/właścicieli, przydatne informacje o adresowanych grupach docelowych i zastosowanym podejściu.

Celem e-Booka jest pomoc profesjonalistom z dziedziny doradztwa zawodowego i poradnictwa we wdrożeniu innowacyjnych praktyk, a tym samym zwiększeniu skuteczności w wykonywaniu swojego zawodu i pomaganiu klientom.

Top