• 13 czerwca 2024

Pracownicy niedosłyszący mogą mieć wrażenie, że dzień pracy jest długi i trudny. Rozmowy ze współpracownikami i uwaga, jakiej wymaga komunikacja w ciągu dnia, pochłaniają wiele energii, co może mieć wpływ zarówno na nastrój, jak i wydajność. Często przygnębiającym skutkiem jest zakończenie pracy.

Jakie kroki może zatem podjąć zarówno firma, jak i pracownik, aby uczynić miejsce pracy bardziej produktywnym i przyjemnym

dla pracowników mających problemy ze słuchem? Prześledźmy razem szczegóły.

Ubytek słuchu w miejscu pracy

Ubytek słuchu może sprawić, że ludzie poczują się wyobcowani w miejscu pracy, co uniemożliwi im osiągnięcie pełnego potencjału, a nawet zmusi ich do porzucenia pracy. Może to wpłynąć na wydajność firmy; przedsiębiorstwa mogą stracić cenny i wykwalifikowany personel, co wiąże się z kosztami poszukiwania i szkolenia nowych pracowników.

Ubytek słuchu nie musi być przeszkodą w pracy przy odpowiednich modyfikacjach i wsparciu firmy. Współpracując z dobrą kliniką aparatów słuchowych

, zarówno firmy, jak i osoby dotknięte ubytkiem słuchu odniosą korzyści, gdy pracownikom z ubytkiem słuchu zapewni się niezbędne wsparcie.

Główne obowiązki pracodawców wobec pracowników z ubytkiem słuchu

Pracodawcy nie mogą dyskryminować pracowników z wadami słuchu i muszą zapewnić im możliwość wyboru miejsca pracy.

Dyskryminacja ze względu na uszkodzenie słuchu może zostać uznana za dyskryminację ze względu na niepełnosprawność. Pracodawcy są również zobowiązani do stworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla pracowników z wadą słuchu. Oznacza to, że wszelkie zagrożenia związane z zatrudnieniem osób niedosłyszących muszą być kontrolowane. Pracodawcy muszą również zaoferować rozsądne zakwaterowanie dla obecnego lub potencjalnego kandydata z wadą słuchu.

Dostosowanie warunków pracy

dla pracownika, np. zapewnienie mu cichego stanowiska pracy z niewielkim hałasem w tle, to przykłady rozsądnych dostosowań. Innym właściwym rozwiązaniem może być zapewnienie pracownikowi aparatów słuchowych lub innych technologii wspomagających.

Czy ubytek słuchu jest niepełnosprawnością?

Ubytek słuchu jest zazwyczaj uznawany za niepełnosprawność w sposób, który ma największe znaczenie. Jednak w zależności od tego, jak ostry lub ekstremalny jest ubytek słuchu, może się to różnić. Aby upewnić się, czy Twój poziom ubytku słuchu jest uznawany za niepełnosprawność, czy też nie, skonsultuj się z profesjonalnym protetykiem słuchu.

Zakwaterowanie pracowników z ubytkiem słuchu

Pracodawcy mogą dokonać wielu rozsądnych adaptacji, aby rozwiązać problem niedosłuchu w miejscu pracy. Szkolenia, rozwiązania techniczne i modyfikacje środowiska pracy pomagają pracownikom z wadą słuchu i umożliwiają im jak najlepsze funkcjonowanie.

  • Stwórz środowisko pracy, które jest przyjazne dla pracowników z ubytkiem słuchu.

Pracownicy z wadami słuchu powinni mieć na uwadze swoje wymagania i przeszkody w pracy. Stworzenie spokojnego i dobrze oświetlonego miejsca pracy jest jedną z najbardziej podstawowych metod, aby to osiągnąć.

Pracownicy z problemami słuchu potrzebują dobrego oświetlenia naturalnego i sztucznego, aby móc prawidłowo widzieć twarze innych osób podczas rozmowy. Dodatkowo, gdy tylko jest to możliwe, należy wyeliminować szklane bariery, które tłumią dźwięki i utrudniają zrozumienie, co mówi druga osoba.

Wreszcie, osoby powinny przebywać w spokojnym biurze lub środowisku pracy z mniejszym poziomem hałasu w tle. Hałasy otoczenia mogą przeszkadzać, zwłaszcza jeśli pracownik nosi aparaty słuchowe.

  • Twój personel powinien być nauczony, jak skutecznie się komunikować.

Stworzenie integracyjnego środowiska pracy dla osób niedosłyszących wymaga efektywnego wysiłku zespołu. Udziel innym pracownikom wskazówek, jak skutecznie komunikować się ze współpracownikiem, który ma ubytek słuchu w Twoim miejscu pracy, np.

Mówienie do współpracownika będąc zwróconym twarzą do niego
Staraj się używać wskazówek wizualnych i gestów dla lepszego zrozumienia
próbować nieco dostosować natężenie głosu, tak by współpracownicy słyszeli ich wyraźniej
pytać o preferowany przez daną osobę sposób komunikacji, zarówno pod względem szybkości, jak i głośności
Robienie przerw od czasu do czasu, aby drugi pracownik mógł łatwiej nadrobić zaległości i w razie potrzeby zadać pytania  • Organizowanie produktywnych spotkań i konferencji

Pracownikowi z ubytkiem słuchu może być trudno śledzić wszystko, co mówi się na spotkaniu, zwłaszcza jeśli w tym samym czasie komunikuje się wiele osób.

Aby spotkania przebiegały pomyślnie, należy zadbać o to, by wszelkie materiały były przekazywane zarówno w formie graficznej, jak i ustnej. W tym celu można wykorzystać prezentacje Powerpoint, filmy z napisami lub pisemne notatki. Ważne jest również, aby zachęcać współpracowników do mówienia powoli podczas prezentacji, ponieważ wiele osób mówi szybciej, gdy są zdenerwowani.

Ubytek słuchu i porady dotyczące komunikacji w miejscu pracy dla pracowników

Możesz pomóc, informując swoich współpracowników o pewnych skutecznych sposobach interakcji twarzą w twarz. Na początek, osoby z ubytkiem słuchu lepiej radzą sobie w realu niż przez telefon, więc zaproś je do biura, zamiast kontaktować się przez telefon. Możesz wtedy wykorzystać sygnały kontekstowe, takie jak czytanie z ruchu warg, język ciała i inne niewerbalne wskazówki, które pomogą Ci komunikować się bardziej efektywnie.

Noś w pracy aparaty słuchowe

Większość osób z lekkim lub średnim ubytkiem słuchu odnosi duże korzyści z używania aparatów słuchowych. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aparatów słuchowych, pamiętaj, że dostosowanie się do nich w różnych sytuacjach, szczególnie w pracy, może zająć trochę czasu.

Aparaty słuchowe są dostępne w różnych stylach, a każdy styl aparatów słuchowych oferuje różne technologie cyfrowe i różnorodne funkcje, które można nabyć w większości zaawansowanych klinik aparatów słuchowych. W oparciu o złożoność funkcji dostępnych w procesorze, aparaty słuchowe można podzielić na dwa rodzaje: podstawowe i zaawansowane.

Aparaty słuchowe stają się bardziej automatyczne i bogate w funkcje w miarę postępu technologicznego, co pozwala ludziom lepiej słuchać w trudnych warunkach akustycznych i hałaśliwym otoczeniu.

Na przykład aparat słuchowy wyposażony w nowoczesną technologię może mieć osiem lub więcej strumieni do segregacji dźwięku do przetwarzania zamiast dwóch. Dzięki temu sygnał jest dzielony na coraz mniejsze częstotliwości, co pozwala na poprawę rozdzielczości przetwarzania sygnału, co sprawia, że słyszenie w pracy jest znacznie łatwiejsze i bardziej efektywne.

Zgłaszaj prośby o pisemną kopię zapasową

Przed spotkaniami poproś o wydrukowany porządek obrad i kopie protokołów ze spotkań. Możesz też tworzyć własne podsumowania spotkań i spotkań indywidualnych z przełożonym i prosić go o podwójne sprawdzenie informacji. Ponadto, nie wahaj się sprawdzać dwukrotnie tego, co wydaje Ci się, że usłyszałeś, aby uniknąć nieporozumień.

Jak najlepiej wykorzystywać napisy na ekranie podczas spotkań wirtualnych

Przesuwane napisy jednocześnie znacznie ułatwiają śledzenie przebiegu rozmowy podczas wirtualnego spotkania. Często można uzyskać pomocną transkrypcję po zakończeniu rozmowy. Sprawdź z wyprzedzeniem proces tworzenia napisów; w niektórych systemach może być konieczne poproszenie kogoś o włączenie napisów przed rozpoczęciem spotkania.

Napisy może włączyć każdy uczestnik spotkania w Google Meet, ale w Zoomie lub Microsoft Teams muszą one zostać włączone przez właściciela konta lub gospodarza spotkania.

Przemyślenia końcowe

Jeśli masz problemy ze słyszeniem w pracy, skontroluj swój słuch u specjalisty? Jeśli masz ubytek słuchu, który można zlikwidować za pomocą aparatów słuchowych, wybierz te, które są odpowiednie dla Ciebie i Twojego budżetu.

Top