• 13 czerwca 2024

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został zainicjowany podczas wydarzenia zorganizowanego przez Ministerstwo Zatrudnienia w Rzymie w dniu 6 lipca. Słowenia rozpoczęła ostatnią rundę przeglądów w czerwcu, a projekt dla Grecji będzie kontynuowany we wrześniu.

Podczas wydarzenia w Rzymie omówiono główne punkty przeglądu w tym kraju. W spotkaniu wzięło udział 20 zainteresowanych stron, a przewodniczyli mu: ministerstwo reprezentowane przez Raffaele Ieva, dyrektor DG Training i koordynatorka projektu Valentina Curzi oraz Antonio Ranieri (dyrektor Departamentu Kształcenia i Zatrudnienia) i Lisa Rustico (ekspert) z Cedefop.

Poprzez zrozumienie mocnych i słabych stron włoskiego systemu oraz wyzwań, jakie stoją przed nim, przegląd będzie wspierał tworzenie wysokiej jakości praktyk zawodowych dla osób w wieku od 15 do 25 lat. Oferta praktyk byłaby organicznie zintegrowana, w "podwójnym systemie", z nauką w szkole i nauką w pracy.

Przeczytaj pełną relację z wydarzenia w Rzymie.

W greckim Ministerstwie Edukacji w Atenach delegacja Cedefopu omówiła 13 lipca z greckimi władzami i partnerami społecznymi wspólne prace w ramach przeglądu praktyk zawodowych w tym kraju.

Loukas Zahilas (Dyrektor Departamentu Systemów i Instytucji Kształcenia Zawodowego), Ilias Livanos (ekspert) i Vlasis Korovilos (asystent) przedstawili ramy metodologiczne opracowane przez Cedefop dla projektu TCR.

Wydarzenie inauguracyjne, zaplanowane na wrzesień, będzie obejmować szeroki wachlarz krajowych interesariuszy i będzie dalej rozwijać współpracę i główne wyzwania polityczne dotyczące praktyk zawodowych w Grecji.

Przeczytaj pełną relację ze spotkania w Atenach.

Tematyczne przeglądy krajowe dotyczące praktyk zawodowych to projekt Cedefop, który analizuje krajowe zmiany w zakresie praktyk zawodowych, biorąc jednocześnie pod uwagę czynniki kontekstowe. Rozpoczął się w 2014 r. jako pilotaż dla dwóch krajów, które wyraziły zainteresowanie, Malty i Litwy, i został rozszerzony na inne zainteresowane kraje (w latach 2015-16 są to Włochy, Grecja i Słowenia).

Przegląd Słowenii został zainicjowany podczas wydarzenia zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu w Lublanie w dniu 16 czerwca.

Uczestnicy reprezentujący wszystkie główne zainteresowane strony związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) omawiali wyzwania związane z przywróceniem praktyk zawodowych w Słowenii i kształtowali swoje oczekiwania wobec przeglądu. Przegląd może pomóc Słowenii w ponownej ocenie wniosków wyciągniętych z przeszłych doświadczeń w kraju, a także przynieść know-how z innych krajów, które mają skuteczne systemy praktyk zawodowych.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że przegląd może pomóc w opracowaniu dobrej bazy dowodowej dla decyzji politycznych, zasugerować możliwe scenariusze rozwoju praktyk zawodowych i wesprzeć dialog odbywający się w kraju na temat tego, jak wzmocnić związek między kształceniem zawodowym a rynkiem pracy.

Przeczytaj pełną relację z wydarzenia w Lublanie.

Jak czytamy na stronie Cedefop.

Top