• 15 lipca 2024

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) prezentuje powstanie praktycznego przewodnika InnoTrain. Jest to trzeci produkt intelektualny opracowany w ramach europejskiego projektu "InnoTrain: Innowacyjne szkolenia w VET: Rozwój zawodowy kluczowych aktorów VET-biznesu dla jakościowych doświadczeń WBL".

Kilka słów o projekcie InnoTrain

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, który opiera się na Agendzie Nowych Umiejętności, w celu doprowadzenia do tego, aby kształcenie i szkolenie zawodowe stało się bardziej aktywne w edukacji biznesowej. Ogólnym celem projektu InnoTrain jest promowanie i wzmacnianie uczenia się w oparciu o pracę (WBL) we wszystkich jego formach. WBL ma potencjał, aby wypełnić luki pomiędzy teoretycznym kontekstem edukacji a praktycznymi zastosowaniami potrzebnymi na rynku pracy. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań w celu określenia wspólnych wyzwań, które uniemożliwiają ustanowienie VET. Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy 9 organizacjami, pochodzącymi z Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Włoch.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu InnoTrain, można odwiedzić oficjalną stronę internetową.

Praktyczny przewodnik InnoTrain

Trzeci produkt jest wynikiem dogłębnego badania mającego na celu zidentyfikowanie podstawowych kwestii związanych z WBL. Proces monitoringu i ewaluacji skupił się na realizacji następujących etapów:

  • Dokumentowanie wpływu WBL na osoby uczące się, firmy oraz politykę rozwoju lokalnego w zakresie edukacji, zatrudnienia i spójności społecznej.
  • Przeprowadzono procesy opracowywania wyników nauczania i efektywności WBL.
  • Zbadanie zapewnienia jakości procesu WBL.

Praktyczny przewodnik jest produktem metodologii, która została oparta na praktycznych i konkretnych scenariuszach i wskaźnikach dla profesjonalistów. Jego treść powstała w wyniku procedur testowych, na mieszanych warsztatach i wspólnych szkoleniach pracowników. Celem tego procesu była ocena WBL, zgodnie z powiązaniami pomiędzy VET i biznesem. Ponadto, przeszkoleni profesjonaliści przekazali informacje zwrotne dotyczące zasad przewodnika, które mogą prowadzić do promowania strategii współpracy VET z biznesem w regionach europejskich, poprzez inwestowanie w jakość i monitorowanie rzeczywistego wpływu.

iED jest zadowolony z jakości rezultatów projektu InnoTrain Practical Guide i wierzy w potencjał projektu, który może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży. Nasz Instytut jest częścią wielu strategicznych partnerstw, które promują ten cel. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi pomysłami na ten temat, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Top