• 31 maja 2024

Projekt SENTIM "SENTIM - Social ENTrepreneurship for IΜmigrants" ( Przedsiębiorczość Społeczna dla Imigrantów) to szansa na opracowanie lepszych i bardziej odpowiednich modeli, dostosowanych do potrzeb imigrantów, które mogą zostać włączone do naszych instytucji prywatnych i publicznych.

Do tej pory cztery organizacje z Hiszpanii, Włoch, Słowenii i Grecji zrealizowały następujące działania:

  • Opracowanie kompletnej metodologii szkolenia w zakresie kompetencji przedsiębiorczości
  • Opracowanie metodologii wspierania procesu przedsiębiorczości imigrantów.
  • Zaprojektowanie i wdrożenie modułu e-learningowego do identyfikacji zainteresowania przedsiębiorczością i oceny niezbędnych kompetencji. Platforma jest dostępna bezpłatnie na tej stronie(http://athena.entre.gr/en/). Użytkownik, podając tylko kilka podstawowych informacji o sobie, uzyskuje natychmiastowy dostęp do materiałów.

W ramach projektu Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości(iED) uczestniczył w konferencji końcowej projektu, która odbyła się w poniedziałek 02.10.2017 r. w mieście Burgos, Hiszpania.

Głównym celem było przedstawienie wyników projektu Sentim, dotyczącego przedsiębiorczości społecznej imigrantów, opracowanego w ramach programu Erasmus+. Ponadto inne cele to pobudzenie krytycznej refleksji, stworzenie sieci współpracy w zakresie dialogu wokół ekonomii społecznej jako opcji integracji społecznej/pracy imigrantów, a w końcu praca nad poszukiwaniem opcji promowania rozwoju projektów ekonomii społecznej, szczególnie skierowanych do imigrantów.

W wydarzeniu wzięło udział około 50-60 osób pochodzących z różnych grup: profesjonalistów i wolontariuszy z organizacji społecznych (szczególnie tych pracujących z imigrantami), studentów Uniwersytetu w Burgos, imigrantów i innych osób zainteresowanych przedsiębiorczością.

Top