• 15 lipca 2024

Jeśli jesteś nauczycielem lub po prostu lubisz śledzić trendy edukacyjne, na pewno zauważyłeś wiele zamieszania wokół Edukacji 4.0. Jeśli zastanawiasz się, czym jest ten nowy rodzaj edukacji i jak jest powiązany z czwartą rewolucją przemysłową, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o jego ekscytujących perspektywach.

Dowiedzmy się.

Rola edukacji

Edukacja ma w naszym społeczeństwie wartość intertemporalną. Jej podstawową rolą jest tworzenie wartości oraz kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z oczekiwaniami społeczeństwa. Ponadto, drugorzędną rolą edukacji jest dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu w życiu.

Jednak to, co jest "potrzebne" w życiu, ma charakter dynamiczny, zmieniający się wraz z rozwojem kultury i technologii. Szczególnie teraz, gdy świat przechodzi gwałtowną transformację cyfrową, systemy edukacyjne muszą się do niej dostosować. Ta adaptacja szkoły dotyczy zarówno przyspieszenia innowacji i integracji technologii w szkołach, jak i poprawy programów nauczania.

Trwająca wciąż pandemia COVID-19 obnażyła niewydolność systemów edukacyjnych na całym świecie. Ale na szczęście sytuacja ta przyspieszyła cyfrową transformację szkół, dzięki czemu są one lepiej przygotowane do wspierania Edukacji 4.0.

Zdjęcie autorstwa Compare Fibre na Unsplash

Czym jest Edukacja 4.0?

Edukacja 4.0 jest tym, co nazywamy obecnym stanem edukacji ze wszystkimi cyfrowymi narzędziami (blended learning) i nowo wyznaczonymi celami edukacyjnymi. Dla tych, którzy nie znają tego terminu, jego nazwa pochodzi od czwartej rewolucji przemysłowej lub w skrócie Industry 4.0.

"Industrie 4.0 odnosi się do inteligentnego połączenia maszyn i procesów dla przemysłu za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej". Innymi słowy, mówimy o nowych sposobach produkcji, tworzenia wartości i optymalizacji w czasie rzeczywistym z pomocą nowych technologii. Na przykład ważnymi składnikami Przemysłu 4.0 są Internet Rzeczy (IoT), Big Data, uczenie maszynowe i inne.

Taken from AIE Internship

W wyniku tego nowego boomu technologicznego, istnieje również zwiększone zapotrzebowanie na umiejętności techniczne. I właśnie wtedy edukacja 4.0 odgrywa ważną rolę w nauczaniu małych dzieci niezbędnych umiejętności cyfrowych. Konkretnie, rodzaje pracy, które dzisiejsze dzieci będą wykonywać w niedalekiej przyszłości, jeszcze nie istnieją. Dodatkowo obserwuje się, że po ograniczonych innowacjach w systemach edukacyjnych przepaść między edukacją a pracą jeszcze bardziej się powiększa. Dlatego też, Edukacja 4.0 ma kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia rewolucji w zakresie przekwalifikowania, aby sprostać obecnemu zapotrzebowaniu na umiejętności i kompetencje cyfrowe oraz przyszłym potrzebom.

Korzyści wynikające z Edukacji 4.0

Ponieważ Edukacja 4.0 będzie wspierać Przemysł 4.0, oczywiste jest, że jej rola w przyszłości będzie kluczowa. Gdy edukacja nadąży za postępem technologicznym czwartej rewolucji przemysłowej, będzie służyć jako kluczowy czynnik umożliwiający osiągnięcie jej korzyści.

Wystarczy wyobrazić sobie wszystkie korzyści płynące z poprzednich rewolucji przemysłowych, które doprowadziły do dzisiejszego bezprecedensowego standardu życia. Edukacja może w znaczący sposób wesprzeć tę rewolucję technologiczną i przyczynić się do jej dalszej poprawy:

  • Globalny PKB
  • Rynek pracy
  • Sektor zdrowia
  • Edukacja
  • Finansowanie
  • Blockchain

W szczególności, Edukacja 4.0 stworzy szerszą bazę pracowników o wyższych kwalifikacjach i zmniejszy niedobory siły roboczej w kluczowych sektorach. Ponadto, ten nowy rodzaj edukacji dąży do stworzenia głębszych powiązań pomiędzy pracodawcami i szkołami. W ten sposób programy szkolne będą lepiej dostosowane do rzeczywistych potrzeb miejsca pracy, a uczniowie będą mieli większe szanse na zatrudnienie.

Edukacja 4.0 dla młodzieży Projekt europejski

Oczywiście, tej krytycznej rewolucji edukacyjnej nie mogło zabraknąć w kontekście finansowania projektów unijnych. Projekt Edukacja 4.0 dla Młodzieży ERASMUS+ będzie starał się edukować wokół tego nowego typu edukacji i pokazać jego związek z fundamentalną koncepcją Rewolucji Przemysłowej.

Dla tego konsorcjum projektowego identyfikacja źródeł uczenia się jest równie ważna jak nabywanie umiejętności i gromadzenie wiedzy. Z tego powodu, oczekiwanymi rezultatami tego projektu UE jest stworzenie cyfrowej platformy do nauki i treści nauczania online w duchu Edukacji 4.0.

Bądź na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami dotyczącymi projektu Edukacja 4.0 dla Młodzieży i śledź jego realizację w okresie wdrażania projektu.Top