• 5 marca 2024

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) ogłasza wyjście intelektualne Gen-Z 1. Jest to materializacja pierwszego etapu projektu "Gen-Z: Rozwój kompetencji i możliwości w zakresie przedsiębiorczości w mediach społecznościowych".

Wprowadzenie do projektu Gen-Z

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, który skierowany jest do osób urodzonych po 1995 r., znanych jako pokolenie Z. Pokolenie to rozumie znaczenie siły mediów społecznościowych w innych aspektach życia, takich jak edukacja, życie akademickie i zawodowe. Projekt ten ma na celu wzmocnienie pozycji pokolenia Z, poprzez prowadzenie ich do stania się przedsiębiorcami mediów społecznościowych. Ponadto, ma na celu zwiększenie ich kluczowych kompetencji i szans na zatrudnienie.

Dodatkowo, produktem ubocznym projektu będzie rozwój więzi pomiędzy beneficjentami z pokolenia Z. W rezultacie, tworzenie powiązań ma działać w sposób wspierający dla innych przedsiębiorców, poprzez włączenie mediów społecznościowych do ich biznesplanu. Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy 8 organizacjami, pochodzącymi z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Polski, Cypru i Irlandii.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Gen-Z, można odwiedzić oficjalną stronę projektu.

O Produkcie Intelektualnym 1 Gen-Z

Pierwszym rezultatem projektu jest zbiór dobrych praktyk, którymi dzielą się przedsiębiorcy z branży mediów społecznościowych. Ogólnym celem tego rezultatu jest identyfikacja dobrych paradygmatów biznesu w mediach społecznościowych. Ponadto, perspektywa przedsiębiorczości w mediach społecznościowych jest dwojaka; skupia się na biznesie i przedsiębiorcy.

W szczególności, zebrane informacje zostaną wykorzystane do tworzenia programów szkoleniowych. Ponadto, materiał ten będzie przydatny dla partnerstwa projektowego, do tworzenia profili biznesowych, które będą funkcjonować jako potencjalne wzorce do naśladowania; oraz do inspirowania Generacji-Z do rozpoczęcia przedsięwzięcia biznesowego w mediach społecznościowych.

iED dostrzega znaczenie mediów społecznościowych dla rozwoju przedsiębiorczości i jest podekscytowany dorobkiem intelektualnym Generacji-Z. Nasz Instytut uczestniczy w wielu europejskich projektach o odpowiedniej zawartości. Jeśli jednak chcieliby Państwo wziąć udział w naszych działaniach, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Top