• 21 kwietnia 2024

Jednym z głównych zadań polityki kulturalnej państwa jest utrzymanie i wzbogacanie tradycyjnego i kulturowego dziedzictwa kraju. Kultura tradycyjna stanowi najważniejszą część sfery duchowej i kulturalnej każdego narodu, jest także podstawą kształtowania się samoświadomości narodowej. To szerokie pojęcie obejmuje tradycje narodowe, osobliwości etnicznych obrzędów, rytuałów, świąt, rzemiosła itp. Obejmuje ono również amatorską sztukę narodu, do której należą pieśni narodowe, muzyka, tańce, teatr, poezja, rzemiosło.

Rola kultury narodowej

Znaczenia i roli kultury narodowej nie sposób przecenić. Jest ona jedną z form przekazywania narodowego doświadczenia i mądrości, jest źródłem kształtowania się osobowości narodowej, a także jednym z narzędzi wychowywania nowego pokolenia. Kultura narodowa jest sposobem samoidentyfikacji narodu. Pojęcie to nabiera jeszcze większego znaczenia w dobie ogromnej migracji ludności i globalizacji. Unia Europejska stoi przed wyzwaniem stworzenia dogodnych warunków życia przedstawicielom wszystkich narodowości oraz umożliwienia im zachowania swojej kultury i tradycji. Największe potrzeby w tym zakresie odczuwają nadmorskie i morskie regiony Europy, ponieważ większość emigrantów i uchodźców przybywa do UE głównie przez ich terytorium i bardzo często decyduje się na pozostanie w tym kraju. Jeśli ta kwestia zostanie rozwiązana, zniknie wiele problemów społecznych Unii Europejskiej. Pomoże to również w budowie międzynarodowego społeczeństwa europejskiego, które będzie oparte na równości społecznej, religijnej i ekonomicznej ludzi.

Sposoby promocji

Popularyzacja zielonej turystyki pomoże Europejczykom z kontynentalnej części Europy, a także ludziom z innych kontynentów, poznać kulturę europejskich regionów nadmorskich i morskich. Specjalne kursy i lekcje mistrzowskie lokalnego rękodzieła przyciągną również uwagę do kultury i tradycji tej części Europy. Przyczyni się to również do poprawy sytuacji w zakresie bezrobocia i przyciągnie nowe fale turystów. Europejskie regiony nadmorskie i morskie słyną z bogatej i smacznej kuchni. Jest to kolejna duża atrakcja dla turystów. Ludzie powinni zrobić wszystko, aby zachować te tradycje, gdyż są one bezcenne.

Top