• 15 lipca 2024

Europejska polityka dotycząca MŚP jest bardzo jasna. Uważa się je za kręgosłup gospodarki europejskiej i nie bez powodu. Małe i średnie przedsiębiorstwa są tymi, które napędzają lokalną gospodarkę. Wielkie korporacje oczywiście zawsze mają przewagę, ale im większa korporacja, tym większe ryzyko.

Jednak wraz z ewolucją świata, ewoluować muszą również MŚP. I niestety, pojedyncze MŚP znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Zdobycie wiedzy potrzebnej do wprowadzenia innowacji w granicach Europy nie zawsze jest łatwe. A jeśli jest się indywidualnym właścicielem MŚP z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w dziedzinie innowacji, sprawy mogą być o wiele bardziej skomplikowane.

Wprowadzanie innowacji w firmie wymaga czasu, ducha zarządzania i co najważniejsze dobrej strategii. Wszystko to, oczywiście, w oparciu o innowacyjny pomysł. Na ten pomysł trzeba wpaść samemu. Nikt nie podsunie Ci pomysłu, który odmieni Twój biznes. Reszty jednak można się nauczyć poprzez szkolenia zarówno dla siebie, jak i dla swoich pracowników.

Częścią polityki europejskiej jest informowanie i edukowanie właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, w jaki sposób mogą oni przenieść swój biznes na wyższy poziom. Dzięki lekcjom, które obejmą wszystko, od cyfrowej luki w umiejętnościach aż po wdrożenie Twojego pomysłu przy użyciu najnowszych środków technologicznych, Twoje MŚP będzie rosło i ewoluowało w coś większego i bardziej dochodowego.

Unia Europejska wie, że dzięki tej polityce konkurencyjność europejskiej gospodarki i europejskich usługodawców poprawi się, a produktywność europejskich MŚP wzrośnie. Dlatego nie może być zaskoczeniem, że projekty ukierunkowane na nauczanie MŚP o innowacjach w świecie biznesu są bardzo dużą częścią dużych europejskich ram finansowych, takich jak Horyzont 2020.

Projekty te mają na celu zidentyfikowanie i przyciągnięcie MŚP, których potencjał innowacyjny mógłby zostać zwiększony jako użytkowników zaawansowanych usług HPC, oraz mechanizm obejmujący wsparcie finansowe dla stron trzecich, który odpowiednio stymuluje taki potencjał innowacyjny uczestnictwa w działaniu. Dzięki temu wiele europejskich MŚP odniesie korzyści i zrobi krok naprzód. Krok, który zapoczątkuje nową erę dla gospodarki europejskiej, skoncentrowaną na MŚP i rynku lokalnym w celu zwiększenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Finansowego!

Top