• 5 marca 2024

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) prezentuje produkt intelektualny InnoTrain 1. Pierwszy produkt projektu ma postać programów szkoleniowych. Został on opracowany w ramach europejskiego projektu "InnoTrain: Innowacyjne szkolenia w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Rozwój zawodowy kluczowych aktorów VET-biznesu dla jakościowych doświadczeń WBL".

Krótkie wprowadzenie do projektu InnoTrain

Ten projekt Erasmus+ ma na celu wspieranie uczenia się w miejscu pracy (WBL) we wszystkich jego formach. Aby osiągnąć ten cel, projekt koncentruje się na zwiększeniu profesjonalizmu nauczycieli VET, trenerów i mentorów w szkołach i innych miejscach pracy. Projekt opiera się na promowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego, przy aktywnym zaangażowaniu biznesu, edukacji i partnerów społecznych w projektowanie i realizację projektu. Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy 9 organizacjami, pochodzącymi z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Grecji i Włoch.

Aby uzyskać więcej informacji na temat InnoTrain, można odwiedzić oficjalną stronę internetową projektu.

Kontekst projektu InnoTrain Produkt Intelektualny 1

Pierwszy rezultat tego projektu ma na celu zaprojektowanie i przedstawienie innowacyjnych programów szkoleniowych. Produkt ten jest skierowany do praktyków VET, edukacji ogólnej, biznesu, partnerów społecznych i administracji publicznej. Innowacyjnym elementem, który odróżnia InnoTrain od innych projektów o tej tematyce, jest jego podejście polegające na poszerzeniu spektrum grup docelowych o kluczowych profesjonalistów, którzy mogą przyczynić się do budowania efektywnych i trwałych partnerstw pomiędzy VET a biznesem opartych na WBL. Grupy docelowe projektu koncentrują się na następujących specjalistach:

  • Urzędnicy lokalnej administracji publicznej i personel techniczny; organizacje młodzieżowe; oraz, partnerzy społeczni.
  • Nauczyciele, opiekunowie, dyrektorzy szkół w VET; oraz osoby zaangażowane we wszelkiego rodzaju organizacje edukacyjne.
  • Wreszcie, trenerzy wewnątrzzakładowi, wykładowcy i przedsiębiorcy.

Proces tworzenia programów szkoleniowych polegał na projektowaniu, testowaniu i walidacji, poprzez podejście oddolne. Począwszy od wykrycia potrzeb w zakresie umiejętności praktyków, z przekrojową analizą wszystkich kluczowych aktorów zaangażowanych w struktury współpracy w pięciu krajach.

Wśród tematów, które będą badane w trakcie trwania projektu, jest digitalizacja w kształceniu i szkoleniu zawodowym, zarówno pod względem treści, jak i narzędzi, partnerskiego uczenia się i nauczania zespołowego.

iED wspiera ideę tego projektu i uważa, że produkt intelektualny 1 InnoTrain ma potencjał, aby stać się obiecującym krokiem w kierunku wzmocnienia WBL. Ponadto, nasz instytut uczestniczy w wielu europejskich projektach o tej tematyce. Jeśli chcielibyście Państwo przyczynić się do realizacji naszego celu, możecie do nas napisać.

Top