• 15 lipca 2024

Dzisiejsi obywatele muszą być dobrze przygotowani do wkroczenia na drogę rozwoju. Zdolna przedsiębiorczość jest często tym, co przyczynia się do rozwoju gospodarki danego kraju, niezależnie od tego, czy chodzi o korzystanie z nowych technologii, czy inwestowanie w możliwości.

Jeśli chodzi o szkolenie przedsiębiorców, edukacja w zakresie przedsiębiorczości pomaga w doskonaleniu umiejętności przedsiębiorczych. Zadaniem przedsiębiorcy jest wyszukiwanie możliwości, znajdowanie lokalnych możliwości biznesowych, które przynoszą korzyści lokalnej społeczności. Możesz nie być urodzonym przedsiębiorcą, ale możesz rozwinąć wymagane umiejętności przedsiębiorcze, aby rozwijać i zarządzać nowymi przedsięwzięciami biznesowymi.

Wyzwania związane z rozwojem dobrych przedsiębiorców są liczne - muszą oni zrozumieć, że istnieje potrzeba rozwijania ich umiejętności obserwacji z perspektywy czasu w celu zidentyfikowania działań przedsiębiorczych. Dlatego właśnie toczy się gorąca debata na temat tego, czy przedsiębiorców można rzeczywiście "szkolić" czy "uczyć".

Założenie małej firmy samo w sobie nie oznacza, że prowadzi się działalność przedsiębiorczą - małe firmy mogą obejmować stawianie ogrodzeń lub prowadzenie sklepu na rogu. Różne gospodarki wprowadziły reformy edukacyjne w kontekście (TVET) kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego oraz (EPE) kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Aby zapewnić lepsze rozwiązania dla lepszej przyszłości, regiony śródziemnomorskie przechodzą poważne zmiany w dziedzinie edukacji w ramach programów Unii Śródziemnomorskiej (UFM) i Lokalnego Rozwoju Edukacyjnego i Przedsiębiorczości (LEED).

Przedsiębiorczość w edukacji

W regionach śródziemnomorskich znajdują się jedne z najstarszych, jak również najnowocześniejszych uniwersytetów. Skupienie się na szkolnictwie wyższym doprowadziło do znacznego rozwoju w zdobywaniu osiągnięć. Pomimo faktu, że gospodarka jest w znacznym stopniu wspierana przez zapewnienie edukacji w celu poprawy wydajności wśród przyszłych pokoleń, 34% studentów w południowych regionach śródziemnomorskich nie otrzymuje wykształcenia podstawowego. Wskaźniki analfabetyzmu w krajach takich jak Maroko (50,5%), Tunezja (34,5%), Algieria (43%) i Egipt (48%) są wysokie. Będzie to miało wpływ na przyszły wzrost gospodarczy kraju. W Chorwacji liczba uczniów w szkołach podstawowych wzrosła w ostatnich latach o 20%.

Nowa reforma kształcenia zawodowego

W związku z wysoką stopą bezrobocia i rosnącą populacją w krajach śródziemnomorskich, pojawiła się nowa reforma szkolenia zawodowego. Ministerstwo Kształcenia Zawodowego podjęło szerokie konsultacje w celu poprawy systemu edukacji, aby rozwijać przyszłe pokolenia. Plan ten miał na celu poprawę statusu krajów MED do 2018 roku. Reformy mają na celu poprawę skuteczności i wydajności całego systemu poprzez poprawę jakości szkoleń, a także zwiększenie roli przedsiębiorczości w systemie szkoleń i edukacji. Środowisko uczenia się będzie bardziej sprzyjać działaniom przedsiębiorczym. MED pomaga ludziom przygotować się do stania się lepszymi przedsiębiorcami poprzez ulepszony system szkolenia zawodowego i edukacji. Więcej na: http://dotacjezunii.com.pl

Top