• 15 lipca 2024

W dzisiejszych czasach zauważamy, że polityka społeczna państw pokazuje swoje surowe oblicze wobec ludzi, którzy nie są już przydatni w kontekście siły roboczej. Tylko ci, którzy przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa i wytwarzają pracę otrzymują pełne wsparcie, a ci, którzy poświęcili wiele lat na ten sam cel, ale ze względu na wiek opuścili rynek pracy, są pozostawieni sami sobie.

Wraz z rozwojem technologii, która staje się coraz bardziej integralną częścią naszego codziennego życia, musimy poszerzać naszą wiedzę i uczyć się, jak efektywnie korzystać z nowych narzędzi. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza dla osób starszych, które nie mają dostępu do procesu szkolenia i brakuje im zdolności adaptacyjnych, które charakteryzują młodsze pokolenie. W pewnym sensie odmawia się im włączenia społecznego.

Poza technologią, wykluczenie społeczne i ekonomiczne jest również widoczne w stosunku do osób starszych. Nie ma wielu działań angażujących seniorów, w których mogliby oni wykorzystać swoje doświadczenie, czuć się doceniani i pozostać zaangażowani w życie społeczności. Każdy kraj jest zróżnicowany pod względem stopnia zagrożenia brakiem integracji społecznej osób starszych. Czynniki, które odgrywają ważną rolę w tej sytuacji to przede wszystkim stan polityki społecznej, stan zdrowia i oczekiwana długość życia, wymiary środowiskowe i sieci społeczne.

Chociaż pojawia się coraz więcej projektów, których celem jest wzmocnienie osób posiadających wystarczające umiejętności wszelkiego rodzaju, niewiele z nich ma jako grupę docelową osoby powyżej 60 roku życia. Takie zachowanie utwierdza w przekonaniu, że mniej uwagi poświęca się tej specyficznej grupie docelowej.

Projekt Col-sumers jest jednym z tych, które zauważyły wady i zagrożenia, z jakimi boryka się ta grupa, a jego celem jest informowanie osób w wieku powyżej 60 lat o Wspólnej Konsumpcji i zapewnienie wszystkich niezbędnych narzędzi, aby pomóc im wykorzystać tę możliwość i poprawić jakość ich życia.

Dowiedz się więcej o projekcie, klikając na oficjalną stronę internetową: https: //col-sumers.eu/

Top