• 15 lipca 2024

Każdego roku Unia Europejska ustala priorytety dotyczące wszystkich ważnych spraw, którymi należy się zająć. Bezpieczeństwo, na każdym poziomie, jest zawsze jednym z tych priorytetów. Bezpieczeństwo żywności znajduje się na samym szczycie. Niewiedza, czy jedzenie na talerzu jest bezpieczne, czy nie, może z pewnością przysporzyć wielu problemów. Dlatego też UE upewniła się, że program Horyzont 2020 będzie zawierał zaproszenia takie jak "Innowacyjne i kierowane przez obywateli podejścia do systemu żywnościowego w miastach".

To wezwanie zainspirowało IED do stworzenia innowacyjnego pomysłu dotyczącego bezpieczeństwa żywnościowego. W szczególności, IED proponuje rozwój Żywych Laboratoriów, które będą działać w inny sposób w miastach, i które stworzą serię podejść do systemu żywnościowego, zwłaszcza w gospodarce cyrkulacyjnej. Żywe Laboratoria będą promować pracę zespołową, która może działać jako blockchain w odniesieniu do jakości żywności.

W celu realizacji tego pomysłu podejmowane będą różne działania. W szczególności, działania proponowane przez IED są następujące:

  1. Identyfikacja innowacyjnych modeli biznesowych, które się rozwijają i mają znaczący potencjał do tworzenia wartości dodanej.
  2. Identyfikacja modeli, które sprzyjają bardziej zrównoważonej mobilizacji zasobów, poprawiają współpracę między podmiotami wzdłuż łańcucha wartości oraz między sektorami tradycyjnymi i rozwijającymi się.
  3. Współpraca w celu zwiększenia skali i transgranicznego przyjęcia nowego modelu biznesowego.
  4. Ustanowienie standardów bezpieczeństwa żywnościowego.

IED zwraca szczególną uwagę na tę ważną kwestię. Bezpieczeństwo jest obowiązkowe, a Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości pracuje nad zbudowaniem silnego konsorcjum partnerów, którzy będą w stanie wdrożyć te pomysły.

Jeśli jesteś aspirującym partnerem Horyzontu 2020 i szukasz profesjonalnego konsorcjum lub jeśli już masz konsorcjum, ale brakuje Ci odpowiedniego pomysłu, możesz skontaktować się z IED już dziś. Więcej informacji można znaleźć na stronie Badania i rozwój. IED jest zawsze gotowy do tworzenia nowych, silnych partnerstw z partnerami z całego świata.

Top