• 15 lipca 2024

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED), wielokrotnie nagradzana grecka organizacja non-profit, certyfikowane Centrum Doskonałości Przedsiębiorczości Europejskiej i szybko rozwijający się ośrodek innowacji cyfrowych, oraz Metropolitan College of Larisa, największa uczelnia wyższa w Grecji, która we współpracy z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi oferuje najszerszy zakres nowoczesnych kursów, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Jest to najnowsze partnerstwo iED, którego celem jest wspieranie doskonałości, nauki i głębszego zaangażowania w lokalną społeczność. Oczekuje się, że współpraca ta zwiększy możliwości iED w zakresie planowania i organizowania wydarzeń naukowych, społecznych i kulturalnych, a także otworzy miejsca praktyk dla studentów Metropolitan College of Larisa.

W ramach tej współpracy Metropolitan College będzie:

  • umożliwi swoim profesorom uczestnictwo w programach kształcenia ustawicznego organizowanych przez iED oraz nieodpłatnie udostępni swoje obiekty i laboratoria
  • organizować seminaria szkoleniowe dla pracowników obu organizacji
  • przeprowadzać wizyty edukacyjne studentów w obiektach iED
  • realizacji wspólnych programów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju
  • współpraca w zakresie przygotowywania i realizacji programów badawczych.

Kilka słów o Metropolitan College

Metropolitan College wyróżnia się wysoką jakością oferowanych kursów uniwersyteckich oraz renomowaną kadrą akademicką. W centrum jego filozofii znajduje się zapewnienie doskonałych studiów uniwersyteckich, a jego misją jest kształtowanie krajobrazu greckiego szkolnictwa wyższego tak, aby przypominał najlepsze uczelnie zagraniczne.

Ponadto jest to jedyny College w Grecji, który jest członkiem Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Compostela Group of Universities. Przynależność do tej sieci zapewnia międzynarodowe uznanie akademickie i możliwość nawiązania kontaktów z najlepszymi uniwersytetami na całym świecie.

Jest to największe i najbardziej wszechstronne Kolegium w Grecji z 10 wydziałami i ponad 70 kierunkami studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, które są prowadzone w najnowocześniejszych kampusach w 8 lokalizacjach w całym kraju (Centrum Aten, Maroussi, Pireus, Saloniki, Larisa, Heraklion - Kreta, Rodos i Patra). Kursy prowadzą do uzyskania uznawanych stopni uniwersyteckich o randze międzynarodowej, a dyplomy są przyznawane bezpośrednio przez współpracujące uniwersytety międzynarodowe.

Metropolitan College uzyskał oficjalną licencję na założenie i działalność od greckiego Ministerstwa Edukacji i Spraw Religijnych.


Top