• 15 lipca 2024

Unia Europejska już od lat w szczególny sposób wspiera tę współpracę, która jest związana z szeroko rozumianą informacją, badaniami i rozwojem. Rozwój współpracy jest na tyle ważny, że każda inwestycja, która jest zaangażowana w realizację tego celu może być wspierana i to wspierana na wiele sposobów. Dziś szczególny nacisk kładzie się w tym kontekście na rozwój edukacji, choć przedmiotem zainteresowania są także badania oraz sektor informacji dla promowania działań podejmowanych przez młodych. UE stawia na finansowanie takiej działalności i robi to na przynajmniej kilka sposobów. Coraz częściej słyszymy w tym kontekście o grantach oraz o pożyczkach.

UE już od dawna stawia bowiem na zmiany gospodarcze, które dokonują się właśnie w sektorze firm. Dąży przy tym do ograniczenia działalności sektora publicznego. Nic w tym jednak dziwnego. Ekonomiści często uczulają nas na to, że właśnie wsparcie sektora publicznego jest najpoważniejszym ograniczeniem działalności rynkowej. Obie grupy podmiotów różnią się zasadniczo między sobą tak pod kątem wymagań, jak i oczekiwań. Oczywiście, same programy UE również były wspierane przez sektor publiczny, z czasem jednak dochodziło do zmian zarówno odnośnie jego praw i obowiązków, jak i samego zakresu działania.

flagi krajów europejskich

UE dąży też do zmian międzynarodowych, które wydają się mieć szczególnie duże znaczenie w kontekście zarządzania i gospodarowania. Rynek unijny systematycznie się rozwija, choć nie można nie dostrzec i tego, że dynamika wzrostu nie jest już tak imponująca, jak kiedyś. Obecnie coraz częściej mówi się nie tylko o wzroście ryzyka finansowego, ale również o zmianach, jakie mają miejsce na rynku kredytowym. Zmienia się tez rynek produkcji i popyt, w pewnym momencie zmiany dotyczące polityki sektora publicznego i prywatnego będą więc nieuniknione. Pierwsze już mają miejsce, obserwujemy bowiem większe niż kiedykolwiek wcześniej wsparcie dla tych firm, które zajmują się programami badawczymi. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej innowacyjne, a sektor wspieranych firm systematycznie ulega rozszerzeniu.

Top