• 15 lipca 2024

Na spotkaniu6 lipca w 2020 r. konsorcjum omówiło finalizację Produktu Intelektualnego 1, za który odpowiada EPN i który koncentruje się na badaniu dokumentacji i badaniach terenowych dotyczących istniejących przepisów i narzędzi wspierających edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej w poszczególnych krajach.

Podczas spotkania online partnerstwa ASE, dyskutowaliśmy również o finalizacji Produktu Intelektualnego 2, za który odpowiada PAR, który ma na celu stworzenie i rozwój treści dla kursów uczących biznesu i ekonomii społecznej, innowacji i tworzenia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów trzeciego sektora. Szkolenie ma być pomocne dla każdego, kto próbuje założyć firmę społeczną, ma być zrozumiałe i przystępne. Powinno zawierać jak najwięcej przydatnych do tego celu informacji.

Szkolenie składa się z 6 modułów, które ze względów praktycznych będą tworzone oddzielnie, tak aby użytkownicy mogli wybrać ten, który jest dla nich bardziej istotny, ale wszystkie są wobec siebie komplementarne. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że szkolenie jest skierowane do wszystkich rodzajów osób o różnym poziomie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.

Każdy moduł szkoleniowy powinien również zawierać na końcu 10-12 pytań, które powinny służyć jako autoewaluacja treści.

W tym samym czasie Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) z Grecji pracuje nad platformą internetową. Znajduje optymalne sposoby, aby włączyć wyniki naszej pracy w najprostszy i najbardziej interaktywny sposób.

Konsorcjum planuje działania mobilnościowe w Bułgarii. W związku z sytuacją pandemiczną, działania te muszą zostać odłożone na później, ponieważ spotkania nie są jeszcze dozwolone, więc wszyscy członkowie czekają na rozwój sytuacji, aby zdecydować, jak będą postępować z realizacją mobilności.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym projektem i chcesz być na bieżąco informowany o przyszłych działaniach, śledź nas na Facebooku.

Top