• 15 lipca 2024

Dzisiaj, kształcenie na odległość stało się powszechnym wyborem dla wielu osób, zarówno dla uczniów biorących programy online, jak i instruktorów szukających progresji zawodowej.

Kształceniezdalne lub na odległość ma miejsce, gdy studenci i nauczyciele są rozłączeni przez przestrzeń fizyczną, a standardowe spotkanie w klasie nie ma miejsca.

Skuteczne nauczanie na odległość musi zapewnić płynną komunikację między instruktorem a uczniem. Instruktor wysyła uczniom zadania do domu. Podobnie, profesor stale utrzymuje kontakt z uczniami poprzez strony internetowe i pocztę elektroniczną. Prawdopodobnie jest to stan, w którym większość ludzi znajduje się teraz - w mniejszym lub większym stopniu.

7 najlepszych strategii dla osób uczących się na odległość

1. Stwórz harmonogram i przestrzegaj go

Planowanie będzie prawdopodobnie wśród głównych wyzwań, których doświadczasz, gdy rozpoczyna się kształcenie na odległość. Uczeń może odkryć kilka powodów, aby zawiesić naukę na rzecz dodatkowego czasu w łóżku lub odcinka programu telewizyjnego z dala od szkolnego dzwonka. Planowanie sprawia, że uczniowie bardziej praktyczne, ale to również przynosi organizację do ich życia, co jest głęboko wymagane w tych dniach.

Posiadanie regularnego harmonogramu oferuje ramy dla budowania dnia i ustanowienia poczucia normalności, to może skierować cię do uniknięcia wymówek pracy domowej.

Harmonogram sprawi, że uczniowie będą bardziej praktyczni. Ja może asystować w wznowieniu purpose i zaufanie podczas gdy dodawać pozytywnie gospodarstwa domowego ogólny psychologiczny wellbeing. Doskonałym miejscem do rozpoczęcia planowania harmonogramu dnia jest refleksja na temat regularnego kształtu dnia szkolnego; to pomaga w użyciu wcześniejszych wzorców.

Jednak w nauczaniu na odległość traci się mniej czasu w porównaniu z nauką w szkole. Nie ma czasu na podróżowanie między lekcjami. Tak więc, należy zapewnić zgodę na kilka okresów dekompresji w projekcie dnia.

2. Poświęć czas na badanie pytań i zaangażowanie nauczycieli

Uczniowie muszą wymagać dynamicznej interaktywności w kursie zdalnego nauczania. Udany kurs na odległość będzie wymagał od uczącego się interakcji z nauczycielami lub przyjaciółmi, aby pracować razem i uczyć się. Tylko dlatego, że nauka odbywa się za pośrednictwem komputera, nie oznacza, że nie masz prawa do zadawania pytań dotyczących treści.

W istocie, osoby uczące się z powodzeniem będą upewniać się, że rozumieją pytania. Jest to istotny wymiar edukacyjny, którego nie wolno ignorować.

3. Oceń technologię wykorzystywaną w kursie

Nie ma negatywnego uczucia w porównaniu do bycia potrzebnym do wykonania czegoś, do czego nie są gotowi. Może czuć się rozległy, zwłaszcza jeśli masz mniej czasu, aby go zakończyć.

Kursy zdalnego nauczania mają wysoki wskaźnik rezygnacji z zajęć historycznie często dlatego, że uczący się czekają do ostatniej chwili, aby złożyć pracę domową, a następnie zniechęcają się z opóźnieniem. Powinni więc szukać samouczków instruktażowych lub udostępnionych im filmów.

Poświęcenie mniejszej ilości czasu z góry na sfinalizowanie właściwej orientacji technologicznej może zaoszczędzić uczącym się wiele czasu i upewnić ich, że rozumieją, kiedy instrukcje są oferowane.

4. Wykorzystaj alarmy i kalendarze, aby być na bieżąco z terminami

Duże zdolności organizacyjne są jednym ze sposobów na bycie owocnym w kursach zdalnego nauczania. Po uzyskaniu planów kursu lub sylabusa, udokumentuj wszystkie ważne daty w kalendarzu. Zazwyczaj uczący się, którzy wykorzystują wymówki dotyczące zadań domowych w kursie zdalnego nauczania nie są oszczędzani przez konsekwencje.

W kilku scenariuszach, ponieważ zdalne nauczanie jest mniej społeczne, konsekwencje zapomnienia lub wykorzystania wymówek od pracy domowej w zadaniu mogą być bardziej nieelastyczne niż w otoczeniu klasy.

5. Doceniaj siebie

Student musi nagradzać się czymś, co lubi wykonywać; jest to dobry sposób na utrzymanie inspiracji. Kiedy osiągniesz celowy kamień milowy lub osiągniesz to, co miałeś zamiar dla konkretnej sesji uczenia się, powinieneś nagrodzić siebie z czymkolwiek pozytywnym. Ucząc swój mózg uznawania, że uczenie się będzie skutkowało obiecującymi nagrodami, będziesz bardziej zainspirowany do kontynuowania ruchu i pielęgnowania swojej nauki i osiągnięć.

6. Weź udział w dyskusjach na odległość

Nauka na odległość nie musi być - i nie powinna być - nietowarzyskim spotkaniem. Jako uczący się, musisz rozważyć możliwości uczestniczenia z kolegami z klasy w zdalnych zajęciach grupowych lub dyskusjach. Dobrze by było, gdybyś pamiętał o tym, by zwracać uwagę na swoją postawę podczas zdalnej komunikacji.

Unikaj sarkazmu i pisz precyzyjnie, pełnymi zdaniami, aby uniknąć błędnych interpretacji. Takie uczestnictwo może pomóc Ci w osiągnięciu lepszych wyników w nauce. Wymiana danych kontaktowych z innymi studentami może pomóc Ci w rozwinięciu osobistej sieci uczenia się, która trwa dłużej niż obecnie.

7. Określenie jasnych celów

Osoby uczące się muszą upewnić się, że mają wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić się nauce na odległość i że mogą wytrwale uczestniczyć we wszystkich wymiarach programu, włączając w to wszelkie zajęcia na żywo. Muszą skupić się na poświęceniu podobnych aspektów postawy i zaangażowania w swoje zadanie i ukończenie nauki, jak w przypadku normalnego, osobistego uczenia się.

W sumie, kilka osób na całym świecie uczy się zdalnie. Przy odpowiednim wsparciu i narzędziach, uczący się mogą osiągnąć sukces w nauce zdalnej. Niemniej jednak, trzeba się postarać, aby upewnić się, że uczniowie mają to, czego potrzebują, aby być owocnymi.

Kiedy nauczyciele są przemyślane do prawdopodobnych wyzwań, pracy w celu zagwarantowania, że robią skojarzenia, i wykorzystać kilka dostępnych urządzeń, mogą pomóc uczących się, takich jak profesjonalnych pisarzy online w dostosowaniu się do tej nowej rzeczywistości.

Z tymi podejściami, uczeń może w pełni wykorzystać swoją zdalną podróż edukacyjną i zdobyć nagrody za swoją ciężką pracę i wysiłek. Kiedy zauważysz frustrację lub brak motywacji, przypomnij sobie, dlaczego zdecydowałeś się rozpocząć naukę online. Pomogłoby Ci to, gdybyś docenił swoje osiągnięcia i cieszył się tym spotkaniem.

Top