• 15 lipca 2024

Kontekst

Ewolucja europejskiego przemysłu jest wspierana przez rozwiązania cyfrowe i przedstawia się jako tak zwany "Przemysł 4.0". Badanie przeprowadzone przez Europejski Fundusz Społeczny na temat monitorowania potrzeb zawodowych przemysłu ujawnia rozbieżność między popytem a podażą wykwalifikowanej siły roboczej. Przedsiębiorstwa poszukują pracowników wyspecjalizowanych w umiejętnościach cyfrowych dostosowanych do sektora przemysłowego. Konieczne jest wprowadzenie programów kształcenia i szkolenia zawodowego, które będą w stanie połączyć specjalistyczną wiedzę branżową z zestawem umiejętności w zakresie e-przywództwa i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Branża ściśle współpracuje ze szkołami, uniwersytetami i instytucjami szkolnictwa wyższego w celu stworzenia innowacyjnych programów, które zapewnią ludziom kluczowe umiejętności niezbędne do transformacji cyfrowej. Niemniej jednak, kształcenie i szkolenie zawodowe musi jeszcze rozwinąć powiązania z sektorem przemysłowym.

Główny cel

Zaangażowanie sektora przemysłowego w transformację systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w celu zaspokojenia zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe zgodne z rozwojem technologicznym w przemyśle.

Cele szczegółowe

 • Zbadanie niedoborów umiejętności w przemyśle 4.0
 • promowanie inicjatyw VET w zakresie umiejętności cyfrowych skierowanych do pracowników poprzez partnerstwa mieszane
 • opracowanie kursów szkoleniowych w celu aktualizacji i przekwalifikowania pracowników sektora przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyswajania umiejętności cyfrowych
 • Wspieranie inicjatyw szkoleniowych dla przedsiębiorców w celu zrozumienia przez nich potencjału ICT w tradycyjnych gałęziach przemysłu
 • Zapewnienie pracownikom i menedżerom umiejętności e-przywództwa, które doprowadzą do lepszego zatrudnienia i lepszych możliwości rozwoju kariery.
 • Wspieranie uznawania umiejętności w zakresie TIK w tradycyjnym sektorze przemysłowym poprzez wykorzystanie systemu ECVET.

Osiągnięte cele

 • 103 stażystów (80 pracowników + 23 studentów)
 • 158 pracowników, kierowników/przedsiębiorców z sektorów przemysłu tradycyjnego
 • 250 zainteresowanych stron
 • 13 trenerów VET
 • 8 organizacji będących partnerami Konsorcjum
 • 18 pracowników Konsorcjum
 • Pośrednio: ok. 9.000 osób

Główne działania

O1: CYFROWY ZESTAW UMIEJĘTNOŚCI SZKOLENIOWYCH DLA PRZEMYSŁÓW 4.0O1A1
Przeprowadzenie Analizy Potrzeb SzkoleniowychO1A2
Okrągłe Stoły
dla
"Cyfrowych Przedsiębiorców "
O1A3 Opracowanie Zestawu Umiejętności dla Przemysłów 4.0O1A4
Opracowanie Ścieżki Edukacyjnej i Modelu DydaktycznegoO1A5
Upowszechnianie O1O2
: CURRICULUM / FRAMEWORK FOR VET IN INDUSTRIES 4.0O2A1
Przygotowanie materiałów szkoleniowych do Tool
boxO2A2

Wybór uczestnikówO2A3
Test Training ToolboxO2A4
Monitorowanie i ocena testu ToolboxO2A5Upowszechnianie
O2C1
- Short Term Joint Staff Training Event In Malta

.

Wrzesień 2018
E1-E5 - Multiplier Events In Italy, Malta, Greece, Spain, and Scotland
,


Najbardziej istotne namacalne rezultaty to.

Raport o potrzebach
szkoleniowychZestaw umiejętności
w zakresie szkoleń cyfrowych
dla przemysłu 4.0Pakiet
dokumentów ECVET i model dydaktyczny55
godzin treści szkoleniowychRaport


zoceny testówzestawu narzędziKońcowa
wersja "Umiejętności cyfrowych dla przemysłu 4.0" RESTART Training Toolbox36
godzin szkoleń dla trenerów6
publicznych wydarzeń
upowszechniającychStrona internetowa
projektu
, strona na Facebooku i identyfikacja wizualnaWnioski

Nasze partnerstwo jest bardzo zadowolone z osiągnięcia tych rezultatów, które są wynikiem dobrej współpracy pomiędzy partnerami. Jesteśmy pewni, że materiały szkoleniowe będą nadal przynosić korzyści uczącym się w dłuższej perspektywie czasowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Restart, odwiedź stronę internetową projektu oraz sekcję projektów iED.
Oryginalny artykuł można znaleźć tutaj.

Top