• 15 lipca 2024

Projekt europejski " ProBM - Zrozumienie i rozwój modeli biznesowych " ma na celu stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy różnego rodzaju organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych i przedsiębiorczością oraz stworzenie sieci współpracy ponadnarodowej.

Głównym rezultatem projektu będzie kompendium internetowe, które każdy, kto chce założyć firmę, będzie mógł odwiedzić i uzyskać dostęp do przydatnych materiałów na temat modeli biznesowych, co jest kluczowym elementem, który każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej.

Sposób, w jaki projekt osiągnie swoje cele, to zestaw studiów przypadku, kwestionariuszy i badań źródeł wtórnych, które będą podstawą do opracowania kompendium.

Do tej pory organizacje uczestniczące w projekcie skontaktowały się z organizacjami, które przeprowadziły badanie źródeł wtórnych (desk research) na temat wymiarów modeli biznesowych. Ponadto każdy z partnerów skontaktował się z 4 przedsiębiorstwami z każdego kraju (Czechy, Grecja, Polska, Włochy, Słowenia) w celu zarejestrowania 4 studiów przypadku dotyczących stosowania modeli biznesowych.

W ramach projektu Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w trzecim spotkaniu projektu, które odbyło się w Słowenii w mieście Rogaska Slatina w terminie 05.10.2017-06.10.2017.

Podczas spotkania organizacje partnerskie miały okazję przedyskutować swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz ustalić kolejne działania. Najbliższym etapem projektu jest międzynarodowe badanie "Understanding and Developing Business Models", które zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety opracowywanego obecnie przez partnerów projektu.

Top