• 15 lipca 2024

Rozwijanie i wspieranie pokolenia Z jest bardzo ważne. W większości przypadków, nie ma zbyt wielu możliwości dla młodych ludzi należących do pokolenia Z, aby podnieść swoje umiejętności i kompetencje. Wynika to głównie z faktu, że pokolenie Z jest całkowicie związane z mediami społecznościowymi, światem, który dopiero się rozwija i staje się ważną częścią światowego rynku.

W celu zwiększenia umiejętności rynkowych i zapewnienia większych możliwości młodym ludziom należącym do Generacji Z, IED wraz z dużą liczbą partnerów z krajów europejskich, takich jak Szkocja, Hiszpania i Cypr, podjęło się trudnego zadania wdrożenia GEN-Z: Rozwijanie kompetencji i możliwości dla przedsiębiorczości w mediach społecznościowych.

Kilka informacji o projekcie Projektu

Pokolenie Z, urodzone po 1995 roku, zaczyna dorastać, a najstarsi członkowie kohorty zbliżają się do 21 roku życia. Miliony osób wchodzą obecnie na rynek pracy, a kolejne 60 milionów ma się pojawić w ciągu następnych dwóch dekad. Pokolenie Z jest bardziej skłonne cenić sobie niezależność i dlatego ma szansę stać się najbardziej przedsiębiorczym pokoleniem w historii.

W dzisiejszych czasach media społecznościowe stały się wszechobecne we wzmacnianiu pozycji młodych Europejczyków w ich życiu edukacyjnym, akademickim i zawodowym, a Generacja Z jest pierwszym pokoleniem, które w pełni rozumie prawdziwą moc mediów społecznościowych. Projekt Gen-Z ma na celu połączenie wysiłków na rzecz wzmocnienia pozycji tego pokolenia jako przedsiębiorców mediów społecznościowych, przy jednoczesnym rozwijaniu ich kluczowych kompetencji i zdolności do zatrudnienia. Dalszym produktem ubocznym tego projektu będzie umożliwienie powiązań, w ramach których beneficjenci Gen-Z będą mogli wspierać innych przedsiębiorców z ich własnymi możliwościami wykorzystania mediów społecznościowych w celu poprawy ich działalności.

Cele

Projekt Gen-Z chce połączyć możliwości oferowane przez świat mediów społecznościowych i motywację, która napędza to pokolenie młodych ludzi, aby rozwijać ich zdolności zatrudnienia i umiejętności przedsiębiorczości. Wierzymy, że poprzez udostępnienie wyników projektu w formie cyfrowej, otwartej i swobodnie dostępnej dla wszystkich, nauka, umiejętności i wyniki, które zostaną wdrożone, są ogromne, nie tylko w krajach partnerskich, ale także w całej Europie i generują długoterminowe korzyści dla innych młodych ludzi z pokolenia Z, nauczycieli i dostawców usług edukacyjnych.

Spotkanie inauguracyjne w ramach naszego nowego projektu "GEN-Z: Rozwój kompetencji i możliwości dla przedsiębiorczościwmediach społecznościowych" odbyło się w Stafford Upon Avon, w Wielkiej Brytanii, z udziałem partnerów z krajów takich jak Szkocja, Anglia, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Grecja i Polska. Poprzez ten projekt partnerzy chcą wspierać młodych ludzi urodzonych w 1995 roku i później, aby od 2019 roku stali się dominującym pokoleniem w globalnej sile roboczej.

Podczas spotkania partnerzy przedstawili swój plan działania i sposób, w jaki zamierzają pracować, aby zapewnić młodym ludziom możliwości, jakie daje świat mediów społecznościowych, aby rozwijać ich zdolności do zatrudnienia i umiejętności przedsiębiorcze.

Top