• 15 lipca 2024

Szybki rozwój technologiczny, którego doświadcza dziś świat, wskazuje na to, że zbliża się czwarta rewolucja przemysłowa. Ta cyfrowa rewolucja wpłynęła także na sektor edukacji. Dzięki technologiom informacyjnym wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak AR (Augmented Reality - rzeczywistość rozszerzona), AI (Artificial Intelligence - sztuczna inteligencja) czy VR (Virtual Reality - rzeczywistość wirtualna), jest dość powszechne. Jest to kluczowy moment dla edukatorów, aby wykorzystywać najnowsze technologie w narzędziach pedagogicznych w celu osiągnięcia wyjątkowych wyników nauczania.

COVID-19 miał katastrofalne skutki dla całego świata, ale nauczył nas też, że równoległe trendy technologiczne można wyjątkowo szybko zaadaptować. W razie potrzeby możemy przejść od nauczania konwencjonalnego do cyfrowego, w pełni zintegrowanego środowiska. W czasie pandemii nieoczekiwane zapotrzebowanie na zdalne klasy było pilotażowym testem rozwijających się trendów technologicznych, które nie miały precedensu, zwłaszcza w sektorze edukacyjnym.

Raz uruchomiony impet technologiczny może iść tylko do przodu! Poniżej przedstawiamy niektóre z najnowszych trendów technologicznych, które mają zawładnąć sferą edukacyjną w 2022 roku.

Powrót do szkoły

Podczas blokady wiele osób skorzystało z programów online, aby nauczyć się nowych umiejętności miękkich lub ukończyć studia w trybie wirtualnym. Skłonność ta może być również zwiastunem długotrwałego trendu edukacyjnego.

Według danych z 2021 roku, zaobserwowano 27% wzrost liczby osób powracających do edukacji. Co więcej, zapotrzebowanie na pracę z dyplomem ukończenia studiów lub studiów podyplomowych w dowolnej branży wzrosło o 54%. Dlatego nadszedł najwyższy czas, aby środowiska akademickie zaczęły angażować swoich studentów w proces uczenia się przez całe życie.

E-learning jest tu po to, by zostać!

E-learning jest jednym z najbardziej modnych mediów edukacyjnych i pozostanie nim przez najbliższe lata, ponieważ jest przystępny cenowo, elastyczny i wygodny. Różne nowoczesne kursy, takie jak STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), w tym umiejętności językowe, podstawy obsługi komputera, informatyka i wiele innych, są łatwo dostępne online. Rozwijające się trendy cyfrowe w nowoczesnej edukacji optymalizują również zarządzanie czasem, zarówno dla twórców kursów, jak i dla uczących się.

Rok 2022 będzie rokiem cyfrowej ewolucji, ponieważ ludzie z różnych środowisk będą interaktywnie uczyć się nowych umiejętności miękkich - wszystko dzięki postępowi technologicznemu!

Nadchodzące trendy w edukacji online lub cyfrowej

Nauczanie mieszane (blended learning)

Blended learning to połączenie konwencjonalnych metod edukacyjnych z cyfrowymi materiałami edukacyjnymi. Obie strategie mają swoje wady i zalety - blended learning ma na celu uzyskanie najlepszych z nich poprzez połączenie ich mocnych stron w model edukacji mieszanej.

Automatyczne ocenianie

Automatyczne ocenianie obejmuje metody oceniania oparte na sztucznej inteligencji, które automatyzują ocenianie quizów, testów, zadań, prac domowych, esejów itp. Automatyczne ocenianie to wydajny i elastyczny proces, który zmniejsza obciążenie pracą nauczycieli, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych trendów ery cyfrowej.

E-booki

Cyfrowe podręczniki lub e-booki są dostępne dla uczniów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca. Uczący się mogą za pomocą prostego dotyku dodawać akcenty lub zakładki do książek. Najbardziej znaczącym postępem tej technologii jest dostępność audio niemal każdej książki dla osób niedowidzących. Ponadto książki te zmniejszają negatywny wpływ na środowisko spowodowany nadmiernym zużyciem papieru. Jest to więc trend integracyjny i przyjazny dla środowiska.

Ciekawa nauka dzięki VR/AR

Większość z nas doskonale zna trendy w technologii AR/VR w sektorze edukacyjnym, które sprawiają, że nauka staje się interaktywnym i przyjemnym doświadczeniem. Technologia AR/VR zapewnia niezwykle wciągające platformy dla uczniów Gen Z, ponieważ mają oni znacznie krótszy czas koncentracji uwagi i chętnie korzystają z tej wyjątkowej metodologii nauczania.

Ten zaawansowany trend umożliwia uczniom wyciszenie czynników rozpraszających uwagę i całkowite zanurzenie się w nauce. AR/VR jest wyjątkowym narzędziem dla uczniów z ADD/ADHD, ponieważ użytkownicy mogą w pełni zaangażować się w cyfrowy teren. Przewiduje się, że technologia AR będzie najprężniej rozwijającym się trendem w 2022 r., ponieważ zapewnia nowy wgląd w każdego ucznia.

Gamifikacja

Grywalizacja jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych trendów w sferze edukacyjnej. Wielu pedagogów odchodzi od tradycyjnych praktyk na rzecz grywalizacji lekcji. W dobie rozwoju cyfrowego grywalizacja sprawia, że nauka staje się wygodna, służy uczniom jako wciągające medium oraz pomaga rozwijać emocje i zainteresowanie edukacją i uczeniem się.

Różne modele gamifikacji obejmują innowacyjne środowisko nauczania oparte na grach, w którym każdy, zarówno dziecko, jak i dorosły, może uczyć się nowoczesnych przedmiotów bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy. Takie koncepcje sprawiają, że uczenie się staje się zabawą i interaktywnym doświadczeniem przyszłości!

Logiczne uczenie się

Wszyscy znamy wartość danych i stopniowo sektor edukacyjny również zdaje sobie sprawę z ich znaczenia. Metodologia logicznego uczenia się to nadchodzący trend, który umożliwia nauczycielom zdobywanie wiedzy dzięki informacjom zwrotnym od uczestników szkolenia. Jest to proces dwukierunkowy, który pozwala skupić się na procesie uczenia się, a zebrane unikalne spostrzeżenia dostarczają cennych danych do dalszego doskonalenia.

Edukacja wspomagana wideo

Najpopularniejszą metodologią, która w nadchodzącym roku będzie się rozwijać, jest wideoedukacja wspomagająca. Ze względu na coraz częstsze korzystanie z gadżetów cyfrowych i Internetu, filmy wideo zyskały wyjątkowe znaczenie. Filmy wideo mogą sprawić, że edukacja stanie się bardziej interaktywna, płynna i wciągająca. Obecnie wspomagane nauczanie z wykorzystaniem materiałów wideo ułatwia i uelastycznia edukację, a w przyszłości miliardy ludzi będą preferować filmy wideo w celach rozrywkowych i edukacyjnych.

Zakończenie

Jak wszystko inne, COVID-19 poważnie dotknął również sektor edukacyjny. Ze względu na rygorystyczne protokoły wymagane w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa zakaźnego, instytucje edukacyjne na całym świecie wprowadziły różne udoskonalenia technologiczne, takie jak zajęcia online, uczenie się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, grywalizacja, uaktualnione kursy i wiele innych. Doprowadziło to do wymuszonej cyfryzacji systemów edukacyjnych na całym świecie. Nowe trendy cyfrowe w sektorze edukacji zmieniają sposób, w jaki wcześniej wyobrażano sobie nauczanie i uczenie się. Jeśli te trendy zostaną odpowiednio wykorzystane, mogą zmienić sposób przekazywania wiedzy, prowadząc do stworzenia bardziej integracyjnego i dostępnego dla wszystkich systemu nauczania.


Bio autora

Maliha Safiullah jest byłą korespondentką 60 Minutes, Channel Nine Australia i jest publikowaną pisarką, która pracowała jako autorka artykułów dla Dawn News, Pakistan.

Top