• 15 lipca 2024

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) ogłasza Flexi-Tour ΙΟ2; wyniki trwających badań. Głównym tematem badań jest turystyka i jej promocja, poprzez prześledzenie niedoskonałości tego sektora oraz przedstawienie rozwiązań.

Wyjaśnienie Flexi-Tour

Turystyka jest sektorem, który stoi przed wyzwaniami, ponieważ jej adaptacja do nowego rynku, technologii i wymagań obsługi klienta jest koniecznością. Flexi-Tour jest projektem Erasmus+, który ma na celu wypełnienie luk pomiędzy transformacją przeszłości a przyszłymi wymaganiami. Jest on skierowany do społeczności lokalnych i władz, ale do grupy docelowej należą również profesjonaliści i wszyscy zainteresowani turystyką i dziedzictwem kulturowym.

Pierwszym krokiem w planie projektu było stworzenie mapy możliwości i niedociągnięć sektora turystycznego oraz stworzenie profilu zawodowego pracowników turystyki. Profil ten obejmuje kompetencje i umiejętności związane z wiedzą, w celu przezwyciężenia wszelkich wyzwań. Drugim krokiem w projekcie było stworzenie kursu, który podniesie kwalifikacje pracowników turystyki i wzmocni ich pozycję. Ostatnim krokiem będzie stworzenie e-platformy, która dostarczy zainteresowanym stronom materiały, zasoby i narzędzia.

Flexi-Tour ΙΟ2: Filary kursu szkoleniowego

IO2 jest rezultatem, który powstał w wyniku próby stworzenia trafnego i kompletnego kursu. Składa się on z trzech (3) modułów, które są następujące:

  • 1. Moduł Temat: Strategie brandingowe w promocji turystyki.
  • 2. Moduł Temat: Przedsiębiorczość w dziedzinie turystyki.
  • 3. Moduł Temat: Dziedzictwo kulturowe i zrównoważona turystyka.

Pierwszy moduł zawiera informacje o tym, jak wcielić media społecznościowe i postęp cyfrowy do działalności biznesowej. Strategia ta nie tylko przynosi korzyści biznesowi, ale także promuje lokalne zasoby. Ponadto, technologia może znacznie usprawnić przygotowania. Drugi moduł składa się z podmodułów, które kultywują przedsiębiorczy sposób myślenia, od dostarczania istniejącej wiedzy do kultywowania cech osobowości. Trzeci moduł to przypomnienie o dostępnych zasobach naturalnych każdego obszaru, które mogą odegrać ważną rolę w sektorze turystycznym; jednakże, szacunek powinien być brany pod uwagę w rozmieszczeniu każdego krajobrazu.

Mamy nadzieję, że Flexi-Tour IO2 stanie się użytecznym narzędziem dla profesjonalistów z sektora turystycznego. Jeśli chciałbyś przyczynić się do realizacji naszego celu w tym temacie, nie wahaj się wysłać nam wiadomość.

Top