• 15 lipca 2024

Osoby, które zastanawiają się nad możliwościami, jakie otwierają przed nimi fundusze unijne, często nie potrafią oprzeć się wrażeniu, że mają do czynienia z wyjątkowo skomplikowanymi zagadnieniami. Aby je nieco uprościć warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że dzieli się je zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Co ważne, w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia ze wsparciem, które jest dostępne dla podmiotów z całej Polski. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wówczas, gdy interesują nas dotacje regionalne. Niejednokrotnie są one wyjątkowo atrakcyjne, należy mieć jednak na uwadze to, że korzystanie z nich jest możliwe jedynie wówczas, gdy nasze działanie odbywa się w terenie, dla którego obowiązuje interesujący nas program.

Przyjmuje się zatem, że programy krajowe odwołują się do tak zwanych wyższych wartości, mają więc również o wiele bardziej zaawansowane formy niż projekty przygotowane z myślą o rynku regionalnym. W praktyce oznacza to również, że skorzystanie z programu krajowego jest trudniejsze niż skorzystanie z tego, który obowiązuje jedynie dla danego regionu. Jeśli więc chcemy znaleźć konkurs odpowiedni dla nas, w pierwszej kolejności powinniśmy zainteresować. się tym, jakie są jego warunki. Konieczne jest też przeanalizowanie samego działania, jakie przyjdzie nam realizować. Pozwoli to na bardziej obiektywne spojrzenie na naszą własną firmę i ocenienie, na którym rynku będzie miała ona większe szanse na zaistnienie. Pewną rolę zawsze odgrywa również to, jakie środki są nam potrzebne.

podpisanie umowy

Niekiedy okazuje się, że programy regionalne są ciekawe, nie mogą jednak zagwarantować nam wsparcia tak dużego, jak to, którego oczekujemy. Oczywiście, przypisanie do regionu nie musi być traktowane dosłownie. Jeśli wydaje się nam, że dany program może odpowiadać naszym potrzebom, a jedynym problemem jest ograniczenie terytorialne, czasem warto zastanowić się nad tym, czy nie zmienić miejsca działania, a tym samym skorzystać z otwierającej się przed nami szansy. Takie podejście jest zresztą jednym z celów twórców programu.

Top