• 15 lipca 2024

Wykorzystanie sieci technologicznych wzrasta na całym świecie, nawet jeśli chodzi o najbardziej codzienne czynności, takie jak robienie zakupów, płacenie rachunków, a także możliwości wynajmowania, wypożyczania, wymiany lub dzielenia się produktami na niewyobrażalną wcześniej skalę. Rozwój platform sharing economy zwiększa zakres oferowanych produktów i usług; w rzeczywistości ponad połowa wszystkich obywateli UE zna sharing economy, a jedna na sześć osób już z niej korzysta (Eurobarometr, 2016).

Dziesięć lat temu magazyn Time opublikował artykuł, w którym przekonywał, że sharing economy jest jedną z dziesięciu inicjatyw, które zmienią świat. "...... ," mówi .... ze Stowarzyszenia ... Konsumentów . To, co przez jedną osobę jest uważane za "stare", dla kogoś innego jest "nowe", więc zamiast wyrzucać, możemy wymienić to na coś innego lub komuś podarować. Kupując mniej i kupując tylko to, czego potrzebujemy i kiedy tego potrzebujemy, nasze półki i piwnice będą znacznie mniej zagracone i będzie mniej odpadów i więcej satysfakcji.

Nie każdy ma umiejętności lub zasoby, aby być obecnym w cyfrowym świecie
Wymienione czynności często wymagają znajomości środowiska cyfrowego. Jednak wraz ze wzrostem odsetka osób starszych rośnie ryzyko wykluczenia społecznego - nierzadko ludzie nie mogą sobie pozwolić na podstawowe towary i usługi lub płacą dużo (zbyt dużo), aby je uzyskać (np. bankowość internetowa itp.) ze względu na rosnącą złożoność rynku i brak niezbędnych umiejętności cyfrowych.

Brak uczestnictwa może wynikać z braku zaufania

Kiedy wymiana towarów lub usług, uzyskanie ich za ułamek pierwotnej ceny lub pokrycie jedynie kosztów odbywa się bezpośrednio między konsumentami w trybie peer-to-peer, najczęściej za pośrednictwem platformy internetowej, zaufanie między ludźmi ma zasadnicze znaczenie, jest ono jednak często wystawiane na próbę.

Wzajemne zaufanie między osobami, które się nie znają, jest najważniejszym elementem zjawiska sharing economy. Bez zaufania jako fundamentu, bardzo trudno jest przyciągnąć wystarczającą liczbę osób (czyli osiągnąć wystarczająco dużą masę krytyczną), które będą chciały uczestniczyć w inicjatywie, aby zakończyła się ona sukcesem. W najbardziej udanych systemach wprowadzono skuteczne mechanizmy zapewniające zaufanie między usługodawcami a konsumentami, takie jak system referencyjny na platformie CouchSurfing lub wystawianie recenzji (informacji zwrotnych) w serwisie eBay. Słoweńska platforma car-sharing (carpooling) prevoz.org również umożliwia ocenianie kierowców i w ten sposób przyczynia się do tego, że jest jak najmniej nierzetelnych kierowców. Tworząc takie mechanizmy, platformy zdobywają zaufanie użytkowników, zwiększając tym samym liczbę osób, które biorą w nich udział (i zwiększając liczbę transakcji dokonywanych za pośrednictwem platformy).


Różne organizacje w całej Słowenii zapewniają osobom starszym możliwość zdobycia umiejętności cyfrowych. Jeśli pomogłoby to komuś z Twoich bliskich lub znajomych ponownie stać się aktywnym społecznie, pomóż mu znaleźć odpowiedni kurs po zakończeniu ryzyka COVID-19 i przedstaw mu wszystkie możliwości, jakie to da. Starsi ludzie mają ogromną wiedzę i mogą być zarówno tymi, którzy ją zdobywają, jak i tymi, którzy jej udzielają. Być może najlepszym pierwszym krokiem jest wymiana usług - korepetycje z języka obcego w zamian za kopanie ogródka, przycinanie gałęzi czy mycie okien. Możliwości są nieograniczone.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.col-sumers.eu.

Top