• 15 lipca 2024

Ze względu na ciągły rozwój technologii, aby pozostać konkurencyjnym i liczącym się, wzrosła potrzeba zdobycia większej ilości umiejętności cyfrowych. Ponadto, ze względu na wzrost średniej długości życia, możliwość zdobywania nowych umiejętności nie jest ograniczona do określonej grupy wiekowej, a zatem wszyscy ludzie mają tę samą potrzebę doskonalenia się i rozwoju.

Wiele inicjatyw w zakresie nauki umiejętności cyfrowych obejmuje różne możliwości i metody szkolenia, które mają umożliwić obywatelom Europy pełne wyposażenie w umiejętności wymagane w erze cyfryzacji. Te działania i inicjatywy mają na celu poprawę umiejętności informatycznych na wszystkich poziomach i wśród wszystkich obywateli, ale szczególną uwagę poświęca się osobom starszym.

Niemniej jednak osoby powyżej 60. roku życia nie mają takiego samego dostępu do nowych informacji ani takich samych zdolności adaptacyjnych jak osoby młode. Umiejętności cyfrowe są coraz częściej wymagane do wykonywania zadań instrumentalnych, takich jak komunikacja, poszukiwanie pomocy medycznej, płacenie rachunków i uczestnictwo w procesach demokratycznych.

Tablety z ekranem dotykowym i telefony komórkowe stały się integralnym narzędziem naszego codziennego życia i według przeprowadzonych eksperymentów, w celu szkolenia starszych obywateli, rezultat nauki umiejętności cyfrowych poprzez grę na tablecie z ekranem dotykowym jest obiecującym i przyjemnym sposobem na otrzymanie korzyści z nowoczesnej technologii.

Najczęstszym uczuciem wśród seniorów dotyczącym cyfryzacji jest strach.

Boją się tego, co nieznane i wymiarów, jakie może to przynieść. Informacje uzyskane z nierzetelnych źródeł sprawiają, że skupiają się oni wyłącznie na negatywnych aspektach cyfryzacji. W tym przypadku jest to dość istotne, aby wszystkie inicjatywy zawierały odpowiednie informacje i przedstawiały je w taki sposób, aby przyciągnąć i zaintrygować seniorów do integracji w nowej erze.

Col-sumers to projekt finansowany przez UE, mający na celu zwiększenie integracji społecznej osób starszych i promowanie ich ponownego włączenia do społeczeństwa. Dowiedz się więcej o projekcie klikając na oficjalną stronę internetową: https: //col-sumers.eu/

Top