• 15 lipca 2024

W ciągu ostatnich lat nastąpił masowy napływ uchodźców, pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zmierzających do Europy, uciekających przed skrajnymi sytuacjami politycznymi i wojną. W konsekwencji kryzys uchodźczy jest zjawiskiem pojawiającym się w całej Europie; niektóre kraje są ostatecznym celem uchodźców (zwłaszcza Europa Północna), inne stanowią strefy tranzytowe (np. Albania, Rumunia), a jeszcze inne przyjmują dużą liczbę uchodźców przybywających na pogranicze Europy (np. Grecja).

Uchodźcy i imigranci wjeżdżający do nowego kraju napotykają na szereg problemów. Dzieje się tak głównie dlatego, że większość z nich nie zna języka kraju, w którym są goszczeni. W ramach projektu "Refugee Women - International Cooperation For Rehabilitation And Social Integration of Refugee Women in Turkey and in Europe", Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z partnerami z uniwersytetów i organizacji z krajów: Turcja, Łotwa, Rumunia, Polska, Czechy i Albania, stworzył broszurę dla każdego kraju) z organizacjami, które zajmują się lub przyczyniają się do kwestii związanych z uchodźcami i migrantami.

W szczególności, lista została skategoryzowana w następujący sposób:

  • Usługi migracyjne
  • Służba zdrowia
  • Usługi edukacyjne
  • Usługi związane z zatrudnieniem
  • Usługi wsparcia psychologicznego

Celem tego katalogu jest dostarczenie kompleksowej broszury zawierającej wszystkie organizacje w Grecji, do których uchodźcy mogą się zwrócić w różnych sprawach, z którymi się spotkali.

Ta broszura jest przeznaczona głównie dla uchodźców i migrantów, ale także dla osób, które mają do czynienia z uchodźcami i imigrantami.

Możesz pobrać broszurę tutaj!

Top