• 15 lipca 2024

Rozprzestrzenianie się transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach doprowadziło do jeszcze większej liczby wyzwań cyfrowych, z którymi należy się zmierzyć. Ekspertyza Health Hub w zakresie AI dostarczy rozwiązań dla wielu z tych wyzwań, specyficznych dla sektora zdrowia i farmacji.

Zanim jednak zagłębimy się w temat Health Hub, warto dowiedzieć się więcej o jego pochodzeniu i powstaniu.

Transformacja cyfrowa w Europie i DIH

Pierwsza inicjatywa została uruchomiona w 2016 roku wraz z pierwszym branżowym pakietem jednolitego rynku cyfrowego na poziomie europejskim. Inicjatywa ta miała na celu uzupełnienie wysiłków państw członkowskich w zakresie cyfryzacji przemysłu. Celem było uruchomienie dalszych inwestycji i wsparcie w tworzeniu lepszych warunków ramowych dla cyfrowej rewolucji przemysłowej. Kamieniem węgielnym tej europejskiej inicjatywy było stworzenie pierwszej sieci Cyfrowych Centrów Innowacji (DIH).

Według Komisji europejskie ośrodki innowacji cyfrowej (EDIH) są "punktami kompleksowej obsługi, które pomagają przedsiębiorstwom dynamicznie reagować na wyzwania cyfrowe i zwiększać ich konkurencyjność". Zakres działania EDIH obejmuje zarówno poziom regionalny, jak i europejski, a te wspierane przez państwa członkowskie otrzymują wsparcie z funduszy UE.

W nowych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 rola i znaczenie EDIH zostały jeszcze bardziej wzmocnione dzięki nowemu programowi "Cyfrowa Europa" (DIGITAL). Program ten rozszerza możliwości tych DIH, obejmując obecnie więcej działań w celu zwiększenia europejskiej wartości dodanej poprzez tworzenie sieci kontaktów i przekazywanie wiedzy specjalistycznej.

Celem EDIH jest zwiększenie świadomości na temat powstających technologii i budowanie potencjału w dziedzinach:

 1. sztucznej inteligencji (AI)
 2. wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC)
 3. bezpieczeństwo cybernetyczne
 4. Zaawansowane umiejętności cyfrowe
 5. Transformacja cyfrowa dla sektora publicznego i prywatnego.

Czym jest Health Hub?

Jeśli jeszcze nie zgadliście, Health Hub to kandydat na Europejskie Cyfrowe Centrum Innowacji zlokalizowane w Tesalii w Grecji, koordynowane przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED). Należy do 15 spośród ponad 200 EDIH, które zostały wybrane na poziomie krajowym w Grecji, mając wyraźną przewagę nad konkurencją dzięki silnemu partnerstwu i zasięgowi geograficznemu.

Koncentrując się na sztucznej inteligencji (AI) jako nowej technologii i zdrowiu, jako części greckiej strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Health Hub będzie działać jako punkt odniesienia dla cyfrowego zdrowia na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, świadcząc usługi transformacji cyfrowej dla MŚP i administracji publicznej sektora zdrowia i farmacji. Jednocześnie będzie je wspierać w zwiększaniu ich zasięgu, precyzji, zdolności innowacyjnych i wysiłków związanych z tworzeniem sieci.

Usługi węzła zdrowia

Jak w przypadku wszystkich DIH, Health Hub nie jest organizacją badawczą, ale opiera się na doświadczeniu i wiedzy swoich partnerów. Ponieważ sztuczna inteligencja jest, podobnie jak zdrowie, silnie zorientowana na technologię i badania, znajduje to odzwierciedlenie w liście partnerów Health Hub. Składający się z 2 instytucji publicznych, 6 uniwersytetów, 5 organizacji badawczych i technologicznych, 3 podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej oraz 6 organizacji wspierających biznes, Health Hub dysponuje potencjałem badawczym i systemem wsparcia w zakresie cyfryzacji zdrowia.

W zakresie usług, DIH zapewnia szeroki zakres usług dla tych, którzy chcą stać się częścią cyfrowej transformacji sektora zdrowia. Innowacyjne usługi, które Hub opracował, mają również wysoki stopień dostosowania do potrzeb wszystkich klientów, aby zapewnić maksymalny potencjał i wpływ.

Usługi Health Hub obejmują:

 • Mapowanie potrzeb i dopasowanie
 • Ocena dojrzałości cyfrowej
 • Wizjonerstwo w zakresie transformacji cyfrowej
 • Platforma jako usługa (PaaS)
 • Dane jako usługa (DaaS)
 • Algorytmy sztucznej inteligencji jako usługa (AIAaaS)
 • Modele AI jako usługa (AIMaaS)
 • Testuj, zanim zainwestujesz, dzięki prototypowaniu i eksperymentowaniu
 • Transfer wiedzy i innowacji
 • Wsparcie w poszukiwaniu inwestycji
 • Ekosystem innowacji i networking
 • Akredytowane szkolenia i (re)kwalifikacje pracowników służby zdrowia
 • Praktyki i staże
 • Przyszłe szkolenia

Wnioski

Przed nami pracowite lata transformacji cyfrowej w sektorze zdrowia i farmacji. Health Hub dostarczy rozwiązań, które pozwolą na bardziej innowacyjną, efektywną i dostępną opiekę zdrowotną zarówno dla firm, pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów.

Jeśli również podzielasz wizję Health Hub i szukasz możliwości współpracy w zakresie zdrowia poprzez sztuczną inteligencję, odwiedź oficjalną stronę internetową i skontaktuj się z nami.

Top