• 15 lipca 2024

Partnerstwo ASE spotkało się online 24 marca 2021 r., aby omówić postępy w realizacji Produktu Intelektualnego 2: Rozwój Treści OER. Każdy z partnerów, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań, opracował konkretny temat zgodnie ze swoją ekspertyzą, doświadczeniem i wiedzą, aby dostarczyć wysokiej jakości materiał, tak jak to miało miejsce w przypadku rozwoju IO1. Decyzją podjętą na tym spotkaniu była potrzeba wewnętrznej oceny jakości i zawartości każdego materiału. Z tego powodu wprowadzono system rotacyjny, w którym każdy z partnerów dostarczał informacji zwrotnych i komentarzy na temat wyprodukowanego materiału przez drugiego partnera. Ta decyzja miała na celu współpracę wszystkich partnerów w celu osiągnięcia intelektualnej wydajności i ich aktywnego uczestnictwa. W końcu wszystkie działania w ramach projektu są wynikiem wspólnego wysiłku.

Druga część spotkania koncentrowała się głównie na prezentacji platformy projektu przez iED, tworząc produkt intelektualny 3: OER, zaprojektowany zgodnie z wnioskiem projektu i informacjami zwrotnymi otrzymanymi od wszystkich partnerów na wszystkich etapach rozwoju. Po zakończeniu IO2, wszystkie rezultaty projektu znajdą się na platformie, podczas gdy użytkownik będzie musiał się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do wszystkich przesłanych materiałów.

Platforma zawiera informacje na temat celów projektu i działań zrealizowanych w ramach rezultatów Intelektualnych produktów oraz dodatkowe użyteczne zasoby.

Aby wzmocnić więź między partnerami, wszyscy członkowie wypełnili kwestionariusz ewaluacyjny dotyczący współpracy zespołu oraz ogólnego wrażenia i postępu projektu.

Produktywna dyskusja, która nastąpiła później, pozwoliła ocenić dynamikę projektu, poprawić relacje i rozwiązać wszelkie trudne sytuacje. Stworzono podstawy do jeszcze lepszej współpracy w kolejnych etapach projektu.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym projektem i chcesz być na bieżąco informowany o kolejnych działaniach, śledź nas na Facebooku i rozwiniętej platformie.

Top