• 13 czerwca 2024

Ubóstwo i wykluczenie społeczne to z pewnością dwa bardzo poważne problemy występujące na obszarze Europy. Unia Europejska od dłuższego czasu stara się minimalizować, jeśli nie całkowicie wyeliminować te zjawiska. Jednakże w dzisiejszych czasach ludzie na całym obszarze europejskim, zwłaszcza młodzi ludzie, nie są świadomi swoich praw społecznych i wszystkiego, co mogą zrobić, aby z jednej strony zarabiać pieniądze, a z drugiej strony zostać włączonym do społeczeństwa europejskiego.

Włączenie do społeczeństwa europejskiego jest właściwą drogą, aby ktoś mógł poradzić sobie z ubóstwem i uciec od niego. Osoba, która nie jest włączona w jakiś rodzaj społeczeństwa, ma wiele problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Dlatego też całkowicie uzasadnione jest założenie, że te dwa zjawiska są ze sobą całkowicie powiązane.

Ucząc młodych ludzi, że w dzisiejszych czasach istnieją prawa społeczne, możemy pomóc im zrozumieć, co dokładnie mogą, a czego nie mogą robić w zorganizowanym społeczeństwie, takim jak społeczeństwo europejskie. W rezultacie będą w stanie opracować pewien plan, który pozwoli im zdobyć wszystkie umiejętności i kompetencje potrzebne do zdobycia pracy, o której marzą.

Jednak wszystko trzeba zacząć od początku. Podstawy są proste. Nauczanie małych dzieci w dzisiejszych czasach o ich prawach społecznych. Wszystkiego, co mogą robić, co pozwoli im rozwijać się osobiście i zawodowo oraz wszystkiego, czego nie mogą robić w zorganizowanym społeczeństwie. Posiadanie tej wiedzy pomoże im zbudować swój pomysł na przyszłość.

Dzięki wykorzystaniu technologii, uczenie dzieci o prawach społecznych jest o wiele łatwiejsze. Świat Internetu jest w stanie dostarczyć ludziom ogromną ilość informacji na co dzień. Oznacza to, że nauczycielom o wiele łatwiej jest uzyskać dostęp do młodych ludzi i uczyć ich o prawach społecznych. Jednocześnie młodym ludziom będzie o wiele łatwiej znaleźć informacje na temat tego, czym dokładnie są prawa socjal ne i jak mogą one przynieść im korzyści.

RIA "Horyzont 2020", duże europejskie ramy finansowe, koncentrują się na rozwiązywaniu problemów takich jak ubóstwo i wykluczenie społeczne. Dzięki projektom realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 ludzie w całej Europie będą mieli możliwość poznania praw socjalnych, nauczenia się, jak korzystać z technologii, aby w pełni zrozumieć prawa socjalne i oczywiście wykorzystać je na swoją korzyść w celu znalezienia zatrudnienia, którego potrzebują.

Nauczanie ludzi o ich prawach socjal nych to jedna rzecz. Pomóc im zrozumieć, że muszą z nich korzystać, to inna sprawa. Projekty nauczania w tej konkretnej sprawie muszą być szeroko zakrojone, zorganizowane i skoncentrowane. Nie tylko na młodzieży europejskiej, ale ogólnie na obywatelach Europy. Jednocześnie prawa socjalne mają zastosowanie również do migrantów i imigrantów finansowych. Każdy, kto mieszka w Europie, ma prawo do pracy na rzecz lepszego życia. Poznajcie swoje prawa socjalne i poprawcie swój styl życia już dziś. W końcu jest to tak samo ważne dla Unii Europejskiej, jak każdy inny ważny problem społeczny.

Top