• 15 lipca 2024

W lipcu 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła Nowy program na rzecz umiejętności w Europie. Nie jest to nowa inicjatywa, ale opiera się na Agendzie Umiejętności Komisji z 2016 roku, która została wprowadzona kilka lat temu. Jest to 5-letni, ambitny plan mający na celu podniesienie i zmianę kwalifikacji Europejczyków, aby mogli reagować na zmiany.

Plan zakłada współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi i realizację prawa do szkoleń i uczenia się przez całe życie, zapisanego w Europejskim Filarze Praw Socjalnych. Innymi słowy, Komisja chce, aby wszyscy Europejczycy mogli z tego korzystać, niezależnie od tego, czy mieszkają w miastach, czy na odległych obszarach wiejskich.

Co więcej, inicjatywa ta pojawia się w kluczowym momencie, kiedy pandemia koronawirusa zmieniła rynek pracy. Szkolenia te będą miały na uwadze ekologiczną i cyfrową transformację, zmieniając środowisko biznesowe w nadchodzących latach.

Program UE na rzecz umiejętności 2020

Podobnie, dążenie do Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i transformacja cyfrowa zmieniają rynek pracy. Z tego powodu Europa musi już teraz dokonać odpowiednich zmian, aby móc reagować na przyszłe potrzeby. Dlatego też Komisja określiła szczegółowy plan 12 działań, aby zrealizować ten ambitny plan:

 • Wezwanie do połączenia sił we wspólnym działaniu:
  • Działanie 1: Pakt na rzecz umiejętności
 • Działania mające na celu zapewnienie ludziom odpowiednich umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy:
  • Działanie 2: Wzmocnienie wiedzy na temat umiejętności
  • Działanie 3: Wsparcie UE dla strategicznych krajowych działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji
  • Działanie 4: Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)
  • Działanie 5: Rozwijanie Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich i podnoszenie kwalifikacji naukowców
  • Działanie 6: Umiejętności wspierające podwójne przemiany
  • Działanie 7: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych oraz promowanie przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych
  • Działanie 8: "Umiejętności na całe życie
 • Narzędzia i inicjatywy mające na celu wspieranie ludzi w ich ścieżkach uczenia się przez całe życie:
  • Działanie 9: Inicjatywa dotycząca indywidualnych kont edukacyjnych
  • Działanie 10: Europejskie podejście do mikrokredytów
  • Działanie 11: nowa platforma Europass
 • Ramy na rzecz odblokowania inwestycji w umiejętności:
  • Działanie 12: Poprawa ram umożliwiających odblokowanie inwestycji państw członkowskich i sektora prywatnego w umiejętności

Pakt na rzecz umiejętności

Pakt na rzecz umiejętności jest pierwszym i najnowszym osiągnięciem w ramach nowej inicjatywy "Program na rzecz umiejętności w Europie". Został on uruchomiony 10 listopada 2020 r. i stanowi zaproszenie do połączenia sił na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji Europejczyków.

W szczególności, zaprasza organizacje publiczne i prywatne oraz każdego, kto może odegrać kluczową rolę w transformacji siły roboczej. Istnieje platforma rejestracyjna, na której organizacje muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie pewnych zasad, aby przystąpić do Paktu.

 • Promowanie kultury uczenia się przez całe życie dla wszystkich
 • Tworzenie silnych partnerstw na rzecz umiejętności
 • Monitorowanie potrzeb i zapotrzebowania na umiejętności
 • Działanie przeciwko dyskryminacji, równości płci i równości szans.

Ponadto, aby wesprzeć współpracę wszystkich tych różnych organizacji, Pakt na rzecz Umiejętności będzie oferował pewne specjalne usługi. W szczególności będzie on działał jako ośrodek sieciowy, ośrodek wiedzy oraz ośrodek poradnictwa i zasobów. Aby wyjaśnić, te trzy węzły będą oferować wsparcie w poszukiwaniu partnerów, seminaria internetowe i seminaria dla informacji i wskazówek, aby zidentyfikować możliwości.

Wnioski

Krótko mówiąc, nowy Program na rzecz Umiejętności w Europie jest na dobrej drodze, aby wywrzeć duży wpływ w nadchodzących latach. Niewątpliwie żyjemy w niezwykle niespokojnych czasach, które przyniosą wiele zmian w naszym sposobie życia i pracy.

Z tego powodu cała ta inicjatywa Komisji jest naprawdę ambitna i stanowi oczekiwanie na te zmiany. Wreszcie, umieszczenie ludzi w epicentrum tych działań pomoże im chronić się i kontynuować satysfakcjonujące życie.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) z podekscytowaniem patrzy na wszystkie najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Przede wszystkim nasi partnerzy znają nasze zaangażowanie w szkolenie ludzi o różnym pochodzeniu, aby pomóc im pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy. Doskonałym tego przykładem jest projekt Flexi-Tour, który przyczyniliśmy się do podniesienia kwalifikacji profesjonalistów w sektorze turystycznym. Nasza pasja i perspektywiczne myślenie w zarządzaniu kompetencjami ludzi są widoczne w naszej rozbudowanej liście zrealizowanych projektów.

Zawsze chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi partnerami. Zostań partnerem już dziś, jeśli nie chcesz przegapić ekscytujących lat, które przed nami.

Top