• 15 lipca 2024

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiada opracowanie e-przewodnika dla startupowców, który zostanie ukończony do końca maja 2021 roku. Jest to trzeci produkt intelektualny, w ramach europejskiego projektu "Startup EU Academy: Startup EU Academy".

Przedstawiamy Startup EU Academy

Ten projekt Erasmus+ koncentruje się na włączeniu trzech elementów: przedsiębiorczości, innowacji i handlu elektronicznego. Skierowany jest do młodzieży, a jego celem jest wzmocnienie ich kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, a także zwiększenie potencjału osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Do szkolenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości zostaną wykorzystane innowacyjne metody. Projekt ma na celu promowanie handlu elektronicznego, przedsiębiorczości i mentalności w całej Europie.

Więcej informacji na temat Startup EU Academy można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.

Prezentacja IO3: E-przewodnik dla startupów

Projekt skierowany jest do młodych startupowców, aby ułatwić im podejmowanie przedsięwzięć biznesowych. Opracowanie e-przewodnika obejmuje dostarczenie materiału składającego się z 3 rozdziałów, na następujące tematy:

  • Rozdział 1: E-commerce dla startupów. W tym rozdziale znajdują się informacje dotyczące e-commerce i jego zasad, takie jak: pierwsze etapy przed przystąpieniem do realizacji pomysłu na przedsięwzięcie, badanie konkurencyjności rynku docelowego, budowanie marki startupu, aktualne tendencje w e-commerce, bezpieczeństwo oraz uruchomienie strony internetowej.
  • Rozdział 2: Przedsiębiorczość społeczna. Rozdział ten zawiera informacje na temat przedsiębiorczości społecznej, począwszy od zdefiniowania tego typu biznesu, aż po analizę tego modelu biznesowego.
  • Rozdział 3: Innowacje dla startupów. Ten rozdział koncentruje się na koncepcji innowacji dla startupów, od jej zdefiniowania do zarządzania nią i wdrażania.

iED dostrzega znaczenie kultywowania postaw przedsiębiorczych oraz wpływ kompletnego e-przewodnika dla startupów. Nasz instytut bierze udział w wielu istotnych projektach europejskich. Jeśli chcesz przyczynić się do realizacji naszej wizji, nie wahaj się z nami skontaktować.

Top