• 15 lipca 2024

Zostanie rolnikiem jest dość powszechną sprawą dla wielu mężczyzn, jak również kobiet. Jest to z pewnością jeden z najstarszych zawodów świata i taki, który można uznać za stosunkowo bezpieczniejszy od innych.

Zostanie rolnikiem nie jest takie samo dla wszystkich. Ludzie mają różne osobiste historie, które skłoniły ich do podjęcia tej ścieżki i każda z tych historii jest inna. Ale wszystkie z nich mają wspólny mianownik. Początki. Rozpoczynając pracę w tym zawodzie, zazwyczaj odczuwa się brak doświadczenia, znajomości rynku i pewności siebie. W związku z tym, każdy nowy rolnik musi podwoić wysiłek, aby stworzyć biznesplan, który zaspokoi wszystkie jego potrzeby i zachęci go do dalszych działań.

Pomoc dla nowych i początkujących rolników!

Należy pomóc tym nowym, początkującym rolnikom. W ramach programu "Horyzont 2020" "Budowanie nowoczesnej polityki wiejskiej w oparciu o długoterminowe wizje i zaangażowanie społeczne" Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest w stanie zaproponować opracowanie procesu symulacji dla nowych rolników i osób rozpoczynających działalność rolniczą w celu nabycia przez nich wszystkich niezbędnych umiejętności i wiedzy przed wejściem na rynek. Proces symulacji będzie oparty na dostosowanym do potrzeb szkoleniu w zakresie przedsiębiorczości rolniczej.

Proces symulacji będzie podzielony na dwie kategorie. Szkolenie i zestaw narzędzi. Szkolenie będzie opierało się na następujących, bardzo ważnych działaniach:

  • Określenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, których wymagają nowicjusze z obszarów wiejskich i nowe podmioty wchodzące na rynek rolny, aby skutecznie wspierać ich przed wejściem na rynek.
  • Opracowanie treści i metodologii, które zostaną wykorzystane w procesie symulacji
  • Rozwój i ocena zestawu narzędzi

Rozwój Zestawu Narzędzi

Po przeprowadzeniu badań i oceny zostanie stworzony zestaw narzędzi oparty na najlepszych europejskich praktykach i będzie promowany w celu zademonstrowania podejść i metodologii, które mogą być wdrożone w całej Europie, aby w pełni wspierać grupę docelową. Nowi rolnicy!

IED nieustannie pracuje nad tworzeniem nowych metodologii i środków, aby pomóc ludziom w różnych sektorach przedsiębiorczości. Europejskie ramy Horyzont 2020 to świetna okazja, aby te pomysły ujrzały światło dzienne! Z odpowiednim konsorcjum, te pomysły nie tylko zostaną wdrożone, ale będą miały ogromny wpływ na świat przedsiębiorczości! Jako aspirujący partner programu Horyzont 2020, skontaktuj się z nami teraz i zostań naszym współpracownikiem już dziś!

Top