• 30 maja 2024

Inicjatywę JEREMIE stworzyła Komisja Europejska. Jej zadaniem jest przede wszystkim wspieranie osób przedsiębiorczych w rozpoczynaniu nowego biznesu.

Przeznaczenie środków

Inicjatywa JEREMIE to skonsolidowane zasoby europejskie dla wspierania przedsiębiorstw średnich i mniejszych. Inicjatywę tą podjęła komisja Europejska i należy ja traktować jako wsparcie finansowe dla średnich, małych i najmniejszych przedsiębiorstw, w tym także dla start-upów, czyli dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność rynkową. Właśnie te ostatnie firmy są najważniejsze w inicjatywie JEREMIE, ponieważ chodzi w niej o wspieranie tych podmiotów, które mają potencjał, ale nie posiadają kapitału początkowego, zabezpieczeń czy historii kredytowej, dzięki której banki byłyby w stanie zaoferować im finansowanie na sensownych warunkach. Tego typu programy istniały już wcześniej, ale pojawia się tutaj poważna różnica. JEREMIE nie jest bowiem po prostu zastrzykiem finansowym na start, ale odnawialnymi zasobami finansowymi dla raczkującej firmy.

JEREMIE sam siebie napędza, ponieważ działa tutaj system odnawiania się puli środków. Firmy spłacają swoje zadłużenie wobec inicjatywy JEREMIE, po czym mogą realizować kolejne inwestycje z jej środków. W ten sposób wszystkie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają dostęp do kapitału, chociaż drzwi banków są przed nimi zamknięte ze względu na ich zbyt małą wiarygodność.

rozwój firmy

Typowe firmy korzystające z inicjatywy JEREMIE to firmy, które dopiero zaczynają i/lub nie mają historii kredytowej i/lub nie posiadają zabezpieczeń kredytowych.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z tej inicjatywy nie może zatrudniać więcej niż 250 pracowników, musi mieć siedzibę w województwie objętym tym programem i tam płacić swoje podatki, nie może być sam zdolny do uzyskania środków na rynku (historia i zabezpieczenia).

Środki z inicjatywy JEREMIE powinny być przeznaczane bezpośrednio na rozszerzanie działalności gospodarczej pod względem ilościowym oraz jakościowym. W szczególności wymienione są tutaj takie działania, jak chociażby istotna zmiana procesu produkcyjnego obejmująca wdrażanie nowych rozwiązań i technologii. Środki można wydawać na majątek trwały w postaci nowych maszyn i urządzeń, w tym na zakup środku transportu, jeśli tylko są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Zakupy mogą być związane także z informatyzacją czy oszczędzaniem surowców i energii. Bardzo dobrze widziane jest tworzenie nowych miejsc pracy.

Top