• 31 maja 2024

Szukając wsparcia finansowego, które podniesie tak poziom innowacyjności, jak i kreatywności w małych firmach, warto zainteresować się możliwościami, jakie otwiera przed nami „Kredyt na innowacyjne technologie”. Pozwala on nie tylko na wdrażanie technologii, które są odkrywcze, ale pociągają za sobą pewne ryzyko, ale i działań, które w przyszłości wpłyną na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wsparcie tego rodzaju jest premią, umożliwia bowiem spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Tego rodzaju perspektywa jest kusząca dla wielu podmiotów, choć należy liczyć się z tym, że przedsiębiorcy natrafią na pewne ograniczenia. Najpoważniejsze dotyczą wymogu posiadania aż 25 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, tylko wtedy można bowiem myśleć o wsparciu.

W nowej unijnej perspektywie na wspomniane projekty przekazano spora kwotę opiewającą na 420 milionów euro. Na szczególne traktowanie mogą liczyć przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, choć i w winnych województwach kwota dofinansowania z powodzeniem może być uznawana za znaczącą. Wsparcie jest przewidziane dla tych firm, których działalność prowadzona jest na terenie Polski, a jednocześnie jest wpisana do odpowiednich rejestrów. Nie można zapominać też o tym, że pomoc dotyczy inwestycji technologicznych, które pomagają czy to w kupnie, czy to we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Oryginalne rozwiązanie ma przyczynić się do tego, że firmy nie będą się bać wdrażania nowoczesnych rozwiązań nawet, jeśli te będą się miały wiązać ze sporymi kosztami.

komputery

Co ważne, sam kredyt nie może być udzielony na zakup środka trwałego nawet, jeśli to właśnie w nim miałaby być wdrażana dana technologia. Inwestycja związana z samym wdrażaniem technologii nie jest tożsama z tą, która bazuje najpierw na zakupie, a następnie również na uruchomieniu gotowej linii technologicznej. Dzieje się tak dlatego, że w drugim z wymienionych przypadków nie mamy mowy o wdrażaniu technologii, a jedynie o jej zastosowaniu. Jeśli firma jest zainteresowana tego rodzaju wsparciem, powinna wnioskować do banku o tak zwany kredyt technologiczny. Tu kluczowe znaczenie ma uzyskanie promesy, potem więc można już przygotować wniosek do BGK, który pozwoli nam na uzyskanie dofinansowania projektu. Jeśli wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, możemy liczyć na umowę kredytową i dofinansowanie projektu.

Top