• 30 maja 2024

Właściciele małych, średnich i mikro przedsiębiorstw mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne na rozwój firmy w ramach różnych programów. Fundusze oferują zarówno programy regionalne, jak i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w Polsce Wschodniej. Określamy, które inwestycje mają największe szanse na dofinansowanie z funduszy unijnych oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy wiedzą, jak ważne jest uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności. Pierwsze miesiące istnienia mikroprzedsiębiorstwa to czas, w którym właściciele ponoszą wysokie koszty. Choć nie zwiększają one innowacyjności firmy, są niezbędne do jej funkcjonowania. Warto przyjrzeć się, czy przysługuje nam dotacja z UE, która pomoże nam w rozpoczęciu działalności.

Dotacje z Funduszy Europejskich to bezzwrotna forma pomocy finansowej, która skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, które:

 • - Osoby do 30 roku życia, które chcą kontynuować naukę. Mogą one ubiegać się o dotacje, które pomogą im rozwinąć firmę lub sfinansować naukę.
 • - Powyżej 30 roku życia - Unia Europejska oferuje takim osobom środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub dofinansowanie szkoleń zawodowych.

W ten sposób można uzyskać nawet 40 mln zł. Młody przedsiębiorca ma 12 miesięcy na ich wydanie.

Dotacje unijne na innowacyjność firm

Fundusze Europejskie mocno wspierają innowacyjne rozwiązania. Przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności współpracują z jednostkami naukowymi lub zajmują się wdrażaniem innowacyjnych produktów i usług, mają wiele możliwości skorzystania z dotacji unijnych. Fundusze na innowacje dostępne są w ramach programu Polska Wschodnia, a także programów regionalnych dla województw.

 • - Lubelskie
 • - Podkarpackie;
 • - Podlaskie
 • - Świętokrzyskie;
 • - Warmińsko-mazurskie.

Możliwości jest wiele, dlatego wymagania dotyczące dofinansowania mogą się znacznie różnić w zależności od programu. O dofinansowanie można się starać między innymi na:

 • Realizację innowacyjnych projektów badawczych
 • Rozwój infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia działalności badawczo-rozwojowej
 • Wdrożenie nowych technologii, które zostały opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Sprawdź dotacje dla firm już istniejących i dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/dotacje-dla-firm-juz-istniejacych/

Dotacje unijne na informatyzację

Informatyzacja to coraz popularniejszy trend w niemal wszystkich dziedzinach biznesu. Mimo ciągłego postępu technologii informatycznych, wciąż istnieje zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Istnieje możliwość uzyskania dotacji unijnych w ramach wybranych programów regionalnych, w tym programu Polska Cyfrowa.

 • - Informatyzacja w firmach (np. projektowanie i wdrażanie portali ecommerce lub rozwiązań wspierających działalność B2B;
 • - Cyfrowa nauka (np. pozaszkolne projekty edukacyjne dla uczniów, kursy i warsztaty dla nauczycieli z zakresu praktycznego zastosowania technologii informatycznych)
 • - Rozwiązania informatyczne, które rozwiązują problemy gospodarcze i społeczne
 • - Rozwój elektronicznych usług urzędowych (np. e-recepta, rejestracja online)

Dotacje unijne na informatyzację

Dotacje unijne na rozwiązania proekologiczne

Dotacje na inwestycje ekologiczne mają na celu zmniejszenie zużycia nieodnawialnych zasobów, które są szkodliwe dla środowiska. Są one przeznaczone przede wszystkim na projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Fundusze te dostępne są w ramach RPO oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ze środków tych można finansować m.in. projekty związane z:

 • - Termomodernizacją budynków firmowych
 • - Rozwój technologii energooszczędnych
 • - Odnawialnych źródeł energii do produkcji energii
 • - Modernizacją ogrzewania i klimatyzacji.

Dotacje unijne na działalność zagraniczną

Aby otrzymać dotacje na rozwój firmy za granicą, należy najpierw przygotować biznesplan internacjonalizacji, w którym szczegółowo przedstawiona zostanie strategia działania za granicą. Środki z dotacji można przeznaczyć na wprowadzenie tej strategii w życie oraz na działania takie jak udział w imprezach branżowych, promocjach czy targach gospodarczych. Dotacje mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych. Szczegółowe informacje o dotacjach na działalność zagraniczną znajdują się na stronie internetowej PARP.

Dofinansowanie szkoleń

Unia Europejska oferuje przedsiębiorcom wsparcie na wiele innych sposobów. W aktualnej internetowej bazie usług rozwojowych znajduje się ponad 24 tys. kursów, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedsiębiorcy mogą wybrać kurs, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i pomoże im w rozwoju zawodowym. Wsparcie to jest dostępne wyłącznie dla małych, średnich i mikro przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat usług dofinansowania można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gdzie mogę znaleźć informacje o dotacjach?

Niezwykle istotne może okazać się znalezienie odpowiedniego programu, w ramach którego można ubiegać się o bezzwrotne dotacje na rozwój firmy. Wszelkie informacje dotyczące dotacji unijnych można zazwyczaj znaleźć w specjalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich działalność jest jednak obecnie ograniczona ze względu na pandemię koronawirusa. Warto najpierw poszukać dotacji w Internecie, a potem dopiero kontaktować się telefonicznie lub mailowo z wybranymi punktami PIFE. Można również przejrzeć dział najczęściej zadawanych pytań, aby szybko rozwiać wszelkie wątpliwości. Zachęcamy również do śledzenia działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które są przeznaczone specjalnie dla przedsiębiorców, którzy zostali bezpośrednio dotknięci pandemią.

Top